2020-05-14 Bestyrelsesmøde

Jytte Haak, Dato: 18. maj 2020

Bestyrelsesmøde hos Jytte den 14. maj 2020
 

1. Valg af referent
2. Nyt fra afdelingerne
3. Økonomi
4.  Fastsættelse af næstformandsposten
5. Repræsentanter til ombygning af Ringsted Sportcenter
6. Genåbning af RIMO efter COVID-19:

  • 2 meters afstand (Dette gælder fortsat sportsaktiviteter, indtil vi hører andet)

  • Max. 10 personer til stede ved træning

  • Ingen adgang til klubhus, toiletter og omklædningsrum

  • God håndhygiejne

  • Helst ikke dele redskaber

  • Kun udendørsaktiviteter

  • Ingen kropskontakt

 
Bestyrelse: Benjamin, Anette, Jytte, Palle, Marianne, Tanja, Eva, Linda og Per alle var til stede.
 
Ad 1: Valg af referent: Marianne Nielsen
 
Ad 2: Nyt fra afdelingerne:

Cykel: Opstartsmøde udsat på ubestemt tid. Alene-cykling.

 
            Rulle: Møde 13/5 i Ahorn-Hallen: faciliteter blev beset ift. evt. åbning.
 
             Vandring: intet nyt
 

     Løb: Kontaktet af Thomas Julø/Benløse Løbeklub der ønsker at sparre med RIMO ifm. Covid-19.

 
Ad 3: Økonomi:

 Indbetalt medlemskontingent kr. 57.000,- svare til 64 %

            Kasse beholdning kr. 148.000,-

                
Ad 4: Fastsættelse af næstformandsposten: ikke aktuelt i forhold til vedtægter
 
Ad 5: Repræsentanter til ombygning af Ringsted Sportcenter:

2 deltagere/1 repræsentant fra rul (Per Horney Nielsen), og 1 fra løb (Søren Nielsen).

                     
Ad 6: Genåbning af RIMO efter COVID-19:

Dette lægges ud til de respektive udvalg ift. gældende regelsæt, div. værnemidler m.m. betales af RIMO

           Forventningen er at åbne op efter 8/6 2020 – hvor forsamlingspåbudet hæves fra 30 til 50 personer 
 
Ad 7: Eventuelt:

Containere er fyldt med 0,33 l vandflasker der er ved at blive for gamle. Bruges til løb og øvrige, der har behov for vand

           Der er ønske om en kabel-tromle – denne er bevilliget.
            Sporet i Vrangeskov er nu klassificeret som ”Blå rute” – Ebbe H kontaktperson.
 
Næste bestyrelsesmøde 8/6 2020 hos Linda Broen, Ørslev Bygade i Ørslev.                                

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481