2020-06-18 Referat af cykeludvalgsmøde hos Kurt Greve

Jytte Haak, Dato: 27. august 2020

Referat for udvalgsmøde cykelmotion den 18. juni 2020 hos Kurt, Havrebjergvej 27, 4100 Ringsted

 

Cykeludvalg:      
Kurt, Flemming Kristoffersen, Linda, Henriette og Jytte (ref.)
 
Holdkaptajner:
1 og 2 Flemming D og Lene Andersen, 3. Torben Kahr, 4. Peter R, 5. Susanne, 6 Hanne Holm, 7. Kirsten Helbirk, 8. Hans Ove, + Tove, 9 Inge Lise,
 
Afbud fra:
                                            Torben, Hans Ove, Hanne, Peter Richard, Kirsten, Flemming K.
 
 
Dagsorden:
1. Evaluering af opstart
2. Eventuelt grillarrangement
3. Næste møder
4. Evt.
 
 
Ad 1
Fin opstart – fungerede med opdeling af starten
Ved starten kl. 18 havde vi omkring 45 cyklister og ved starten kl. 18:15 var der ca. 30 cyklister
 
Hild 1 + 2 har de 2 første gange været 9 + 5 cyklister
Hold 3 har de første 2 gange været 14 + 19 cyklister
Hold 4 har været 12 cyklister
Hold 5 har de 2 første gange været 10+ 8
Hold 6 har været 10 + 12
Hold 7 har været 7
Hold 8 har været 2 +1
Hold 9 har været 4 + 6
 
Efter den 8. juli laver vi samlet start kl. 18:15 – på forventning om at Forsamlingsmængden hæves til 100 personer
 
Ad 2
Grillarrangement afvikles den 25. august 2020 – Jytte spørger Jan om lån af arealet ved Fodboldhuset
Pølser klar kl. 19:30 til 21:30 (solen går ned kl. 20:21) husk lygter
Efter et hold, der vil stå for grillning
Køb af øl og vand og kaffe  – Jytte
Kurt leverer pølser
Tilbehør købes hos Flemming Kristoffersen – slagteriet
 
Ad 3
26-08-2020 hos Flemming Dreesen kl. 19
Cykelafslutning planlagt til den 5. oktober 2020
Henrik Nielsen spørges om lokalet
Husk valg til cykeludvalget
 
Ad 4
Intet til punktet.
 
Referent
Jytte Haak
                           

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481