2020-08-26 Referat fra cykeludvalgsmødet hos Flemming Dreesen

Jytte Haak, Dato: 27. august 2020

Referat for udvalgsmøde cykelmotion den 26. august 2020 hos Flemming Dreesen, Vermehrensvej 12, 4100 Ringsted

 

Cykeludvalg:      
Kurt, Flemming Kristoffersen, Linda, Henriette og Jytte (ref.)
 
Holdkaptajner:
1 og 2 Flemming D og Lene Andersen, 3. Torben Kahr, 4. Peter R, 5. Susanne, 6 Hanne Holm, 7. Kirsten Helbirk, 8. Hans Ove, 9 Jytte,
 
Afbud fra:
                                            Susanne Hansen
 
 
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 18. juni 2020
2. Godkendelse af dagsorden
3. Aktiviteter i efterår og vinter
4. Orientering fra bestyrelsen m.fl., herunder klubtøj, kontingent, økonomi og hjemmeside
5. Hjælp til juleløbet den 26. december 2020
6. Cykelafslutning mandag den 5. oktober 2020 på Ådalsskolen
7. RIMO folder – skal den justeres?
8. MTB-sæson
9. Sporarbejde Vrangeskov/ opsætning ekstra pæle
10. Næste og kommende møder
11. Evt.
 
 
Ad 1
Referat godkendt
Ad 2
Dagsorden godkendt
 
Ad 3

 • Garmin-kurser begynder og øvede ( Kurt kontakter Tommy og Kenneth + lokale)

 • Mekanikeraftener – evt. med Ebbe og Ole

 • MTB-kursus ved Torben Kahr - interessen undersøges på afslutningen den 5.10.2020 – Begyndere og eller øvede deltagere

 • Julehygge grill i Vrangeskov ved Kurt og Jim

 
Ad 4
Orientering fra bestyrelsen

 • Økonomien – kontingentindbetaling ca. 60.000 mangler omkring 12.000 i forhold til 2019

 • Kontingentliste gennemgået - 66% af cyklister har betalt kontingent

 • Cykeltrico er bestilt hjem, ved ikke hvornår jeg modtager disse

 • Hjemmesiden kører godt – ved ikke helt hvad man gør for at få medlemmerne til jævnligt at orienterer sig på denne!!

 
Ad 5
                            Orienteret om at vi skal bruge hjælpere til juleløbet den 26.12.2020
 
Ad 6

 • Cykelafslutning den 5. oktober 2020 kl. 18:15

 • Ådalsskolen er booket hos Henrik Nielsen

 • Opslag på hjemmesiden udarbejdes af Jytte og linkes til FB

 • Vi mødes på skolen kl. 17:15 og forbereder lokalet

 • Sandwich pris kr. 25,- bestilles af Jytte / Hans Ove afhenter

 • Lene køber ind til aftenen i REMA

 • Program for aftenen

 • Orientering om sæsonen v. Kurt, Linda og Henriette

 • Evt. foredrag fra Fysikken (undersøger på bestyrelsesmøder hvem?)

 • Cykling i Alperne

 • Reklame for Mallorca træning uge 17, 2021

 • MTB-sæson orientering om hold

 • Tak til holdkaptajnerne

Ad 7

 • Linda og Henriette redigerer folderen, så den passer til den nye sæson

 
Ad 8

 • MTB-sæson starter den 10. til 11. oktober

 • Hold 1     Ebbe Haak – lørdag kl. 9

 • Hold 2     Jan Petersen (spørges af Kurt) – lørdag eller søndag?

 • Hold 3     Torben og Betina – søndag - behov undersøges på cykelafslutningen

 • Hold 4     Kurt Sørensen og Inga Rasmussen – tirsdag og torsdag

 
Ad 9

 • Sporarbejde i Vrangeskov – Ebbe indkalder til arbejdsdag

 
Ad 10

 • Cykelafslutning mandag den 5. oktober 2020 kl. 18:15

 • Udvalgsmøde onsdag den 27. januar 2021 kl. 19 hos Jytte

 • Udvalgsmøde onsdag den 26. maj 2021 kl. 19 hos Hanne og Peter

Ad 11
 

 • Eventuelt

 • Intet til punktet

 
 
Referent
Jytte Haak
                           

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481