2020-09-03 Bestyrelsesmøde hos Benjamin Olsen

Jytte Haak, Dato: 8. september 2020

Til stede: Benjamin, Jytte, Anette, Eva, Palle, Per og Tanja
 
Afbud: Marianne, Linda
 

 1. Valg af referent

 2. Nyt fra afdelingerne

 3. Økonomi

 4. Status på betalende medlemmer pt. Kontra samme tid sidste år

 5. Opfølgning på genåbning af RIMO-afdelingerne efter COVID-19

 6. Fælles RIMO-aktivitetet – medlemshygge
  Klubture – aflyste og gennemførte

 7. Klubtøj - hjemmeside

 8. Evt.

 
 
1. Valg af referent: Tanja
  
2. Nyt fra afdelingerne:
 
Cykelafd.:
Opstart d. 8/6. Kører nu med samlet starttid. Der er ikke så mange som der plejer at være. Grillarrangement blev aflyst ved opstart grundet COVID-19. Første mandag i oktober er der klubarrangement. Vinter MTB starter op fra den 3. oktober 2020 nu med 3 hold.
Rulleafd.:
Nogen kører udendørs. Starter op med indendørs træning medio september. Der er rullehockey om torsdagen.                                         
Løbeafd.:
Der var opstart igen efter COVID-19 lige før sommerferien. Nu er der startet op igen efter sommerferien.
Løbeudvalget er kommet rigtig godt i gang og de har gang i en masse ting.
 

24/08: Løbetræningskursus med en fra DGI

 • 21/09: Møde med DGI (KUN løbeudvalget)

 • 11/10: Løbekursus med Claus Hechmann

 • 28/10: Netværksmøde med DGI (KUN løbeudvalget)

 • 26/12: Juleløbet 2. juledag – der arbejdes på at få ruten DAF opmålt

 
Der er planer i fremtiden, om et møde med Fysikken ang. en klubaften.
 
Løbeudvalget har haft brainstorming mht. til et fælles Rimo arrangement. De gik i stå da de ikke ved hvad budgettet er – de vil tage det med igen til næste møde. Det skal være et arrangement på tværs af alle afdelinger. De andre udvalg skal også komme med nogen ideer.
 
Nyløbertræning er startet d. 02.09. Der var 22 løbere tilmeldt. De starter kl. 18.00 så trænerne kan nå deres almindelige træning kl. 19.00. Fortsætter i 16 uger, målet er juleløbet. Flere nyløbere fra sidste år var mødt op igen.
 
Vandreafd:
Intet nyt, de går stadig.
 
3 + 4. Økonomi + status på betalende medlemmer:
 
Likvid beholdning kr. 136.000,00.
Kontingenter indtægt kr. 60.000,00 (status pr. 1/9) sidste år var det kr. 72.000
 
Fordeling af indbetalte kontingenter:
Rul – 60% har betalt
Cykel – 66% har betalt
Løb – 73% har betalt
 
5. Opfølgning på genåbning af RIMO-afdelingerne efter COVID-19:
 
Udfører træning efter gældende COVID-19 regler.
  
6. Fælles RIMO-aktivitet – medlemshygge. Klubture aflyste og gennemførte:
 
Cykeltur til Mallorca blev aflyst.
 
Cykeltur MTB til alperne blevr aflyst.
 
Grillarrangement i cykelafdelingen blev aflyst.
 
Zenter of Zealand er aflyst i 2020.
 
Vedr. fællesaktivitet – afventer brainstorming fra de forskellige udvalg.
 
7. Klubtøj - hjemmeside:
 
Vi har som tidligere oplyst samarbejdsaftale med Sportigan Slagelse hvor vi får 20% rabat.
 
Sportigan har tilladelse til at lave tryk på blåt Fusion tøj – jakke, t-shirt, singlet, DK singlet og t-shirt og gul vest.
 
Link til hjemmeside: https://sportigan-slagelse.dk/vare-kategori/klubkollektioner/ringsted-motions-klub/
Brug koden: rimo2019
 
Der kommer løbende mere ind på hjemmesiden.
 
8. Evt.:
 
DGI Crossløb: Vi har altid betalt for medlemmer. RIMO er ikke længere arrangør, så det er egenbetaling, såfremt man ønsker at deltage. RIMO opfordrer dog stadig medlemmerne til at tilmelde sig. Der er udsolgt på 6 og 9 km.
 
Kurser og tilskud: Vi skal huske at søge om tilskud til kurser.
 
Udbygningsarealer ved hallen: Der var snak om dette, og vi undersøger nærmere.
 
Holdledere: Husk aftalen med Fysikken omkring behandlinger – se medlemsfordele på hjemmesiden.
Vi havde igen snakken om holdlederne skal have en form for ´belønning´. Evt. en jakke hvor der står holdleder. Det vil selvfølgelig forpligte.
Løbeudvalget tager en snak med holdlederne.
 
Fit & Sund (tidligere Life Club): Cykelafdelingen bruger dem til spinning. Vi ser ikke nogen hindring i at aftalen med Fit & Sund fortsætter.
  
 
Næste møde er tirsdag d. 27. oktober 2020.
 

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481