2020-10-27 - referat af bestyrelsesmøde

Jytte Haak, Dato: 3. november 2020

Dagsorden:
 

1. Valg af referent
2. Nyt fra afdelingerne
3. Økonomi – Status på betalende medlemmer pt. kontra samme tid sidste år
4. COVID-19 – hvordan forholder RIMO sig til den aktuelle situation?
5. Generalforsamling – Forslag til ændringer af §7 stk. 6 vedr. afholdelse af valg:
”For at kunne blive valgt til bestyrelsen, skal man fremlægge éns mål og vision i forhold til at blive en del af RIMO`s bestyrelse.
Er man forhindret i selv at være tilstede, har man mulighed for at vælge en anden der fremlægger éns bevæggrund” (Benjamin)

  • Hvem tegner klubben (Jytte)

  • Status på den kommende generalforsamling.

6. Klubtøj – hjemmeside
    Forslag om tilføjelser til klubaftale med Sportigan (Anette og Tanja)
7. Evt.
 
 
 
Ad 1 Valg af referent:              Marianne
Ad 2 Nyt fra afdelingerne:     Cykel: Der er lavet en folder med kommende arrangementer – læs mere på RIMO`s hjemmeside. Afslutningsaften er aflyst.
                                                             MTB sæson startet = 6 hold
                            
                                                   Løb: Faldende deltagelse.

Ny løberhold: Vi har pt 20 ny løbere og vi er 6 trænere, som er fordelt i 3 hold. 
Holdene er lukkede og alle løber i de samme grupper så længe man max må være 10 personer sammen. 
Holdene starter og slutter forskellige steder og man løber ikke samme ruter.
Alle løbere er registreret med mailadresse, så vi let kan få kontakt, hvis der bliver konstateret Covid smitte.

Løbekursus med Claus Heckmann 11. oktober blev en succes.
Holdledermøde er aflyst – der bliver et DGI møde i stedet.

Rulle: indendørs træning startet. Tirs-ons-tors-søn. Delt I hhv. Børn- og voksentræning iflg. nye gældende regler.

Vandre: De ”går” stadig

 
Ad 3 Økonomi:                           Regnskab revideret. Overskud kr. 115.000.
                                                     Faldende kontingentindbetalinger.
                                                         

Ad 4 Covid-19:                                     Iflg. nye gældende Covid-19 regler skal vi sikre os at der ikke er mere end 10 personer/hold incl. instruktør. Derfor er al RIMO                                                            træning pt. sat på StandBy, indtil de respektive afdelinger/holdledere melder noget ud.
                                                    Se mere herom på RIMO`s hjemmeside.

 
Ad 5 Generalforsamling:          Udsættes til efter nytår ift. Covid-19.
                                                    Formand og kasserer tegner klubben - skal indskrives i Vedtægterne.
                                                    Bestyrelsesmøder holdes efter planen. Inden næste møde gennemlæses vedtægter, da klubben udvikler sig. Evt. ændringer                                                            skal vedtages på generalforsamlingen.
 
Ad 6 Klubtøj - hjemmeside:      Sportigan-aftalen: nye tøj-emner på vej (sportsBH+løbetights)
                                                         
Ad 7 evt.:                                    Per orienterede om møde med Sportscentret og hvad der skal ske fremadrettet.
                                                         
 
                            
                                                         
                                                         

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481