2021-02-25 Ekstraordinært bestyrelsesmøde - online

Jytte Haak, Dato: 27. februar 2021

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 25. februar 2021 (online)

 

Dagsorden:
 

1. Valg af referent
2. COVID-19 – hvordan forholder RIMO sig til den aktuelle situation?
3. Hvordan vil de forskellige udvalg håndtere den aktuelle situation?
4. Evt.
 
 
 
Ad 1 Valg af referent:                     Marianne

Ad 2 Covid 19:                                 RIMO henholder sig til DGI`s regler:
                                                          Max. 25 deltagere pr. hold incl. træner/holdleder
                                                          Deltagelse sker på samme hold – med tydelig adskillelse
                                                          Alle skal tilmelde sig via Holdsport. (se tilmelding/link via RIMO´S hjemmeside)
                                                         
                                                          Løb: Søren laver et kort notits til holdlederne.
                                                          Genopfrisker generelle restriktioner.
                                                          Alle løbehold skal oprettes i Holdsport, også skov-holdet.


 

Rulle: Også tilmelding via Holdsport. Forventer at starte i april.

Cykel: Cykeludvalget mødes snarest og tilrettelægger opstart.
Vandre: ingen ændringer.
Generelt: Udmelding sker fra de enkelte udvalg.
 
Ad 3 Evt:                                       

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481