2021-08-26 cykeludvalgsmøde referat

Jytte Haak, Dato: 20. september 2021

Referat for udvalgsmøde cykelmotion den 26. august 2021 hos Hanne og Peter Richard, Balstrupvej 119, 4100 Ringsted
 
Cykeludvalg:      
Kurt, Linda, Henriette og Jytte (ref.)
 
Holdkaptajner:
1 og 2 Flemming D og Lene Andersen, 3. Torben Kahr, 4. Peter R, 5. Susanne, 6 Hanne Holm, 7. Kirsten Helbirk, 8. Hans Ove, 9 Jytte,
Afbud fra:
                                            Susanne Hansen, Lene Andersen, Torben Kahr
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 26. juni 2020
2. Godkendelse af dagsorden
3. Aktiviteter i efterår og vinter – bl.a. forslag fra Kurt Greve – event i Vrangeskov MTB
4. Orientering fra bestyrelsen m.fl., herunder klubtøj, kontingent, økonomi og hjemmeside
5. Hjælp til juleløbet den 26. december 2021
6. Hjælp til COZ – 3. oktober 2021
7. Cykelafslutning mandag den 4. oktober 2021 på Ådalsskolen
8. RIMO folder – skal den justeres?
9. MTB-sæson – Torben vil ikke være holdkaptajn
10. Sporarbejde Vrangeskov/ opsætning ekstra pæle
11. Holdkaptajner MTB
12. Næste og kommende møder
13. Evt.
 
Ad 1
Referat godkendt
Ad 2
Dagsorden godkendt + punkt om holdkaptajner
Ad 3

 • Garmin-kurser begynder og øvede ( Kurt kontakter Tommy og Kenneth + lokale)

 • NB. Mekanikeraftener – Ebbe vil ikke stå for denne i år

 • MTB-kursus ved Torben Kahr - interessen undersøges på afslutningen den 4.10.2021 – Begyndere og eller øvede deltagere

 • Spinning ved Hanne og Peter Richard hos Fit & Sund oktober kl. 19:15

 • Julehygge grill i Vrangeskov ved Kurt og Jim søndag den 19/12 2021 kl. 12 -pris kr. 50,-

 • MTB Hedeland 26/3 2022 – Kurt Greve

 • MTB – Bornholm v/ Kurt Sørensen og Mogens Petersen

 • Hallandsåsen maj 2022 – Flemming Dreesen

 
Ad 4
Orientering fra bestyrelsen

 • Økonomien – kontingentindbetaling ca. 60.000 mangler omkring 12.000 i forhold til 2019

 • Hjemmesiden kører godt – ved ikke helt hvad man gør for at få medlemmerne til jævnligt at orienterer sig på denne!!

 • Generalforsamling tirsdag den 16. november 2021 kl. 19

 • Næste bestyrelsesmøde den 7. september

 • RIMO har 40 års jubilæum den 24. november 2021 – ved ikke hvordan det markeres.

Ad 5
                            Orienteret om at vi skal bruge hjælpere til juleløbet den 26.12.2021
Ad 6
                            Hjælpere søges til Center of Zealand Marathon den 3. oktober - vejvisere
Ad 7

 • Cykelafslutning den 4. oktober 2021 kl. 18:00

 • Ådalsskolen er booket hos Henrik Nielsen

 • Opslag på hjemmesiden udarbejdes af Jytte og linkes til FB

 • Vi mødes på skolen kl. 17:00 og forbereder lokalet

 • Sandwich pris kr. 25,- bestilles af Jytte / Hans Ove afhenter

 • Lene køber ind til aftenen i REMA

 • Program for aftenen

 • Orientering om sæsonen v. Kurt, Linda og Henriette

 • Orientering fra bestyrelsen – økonomi m.v.

 • Evt. foredrag fra Ringsted Fysioterapi v/ Lasse Lamberth  Jytte kontakter

 • MTB-sæson orientering om hold

 • Tak til holdkaptajnerne

Ad 8

 • Linda og Henriette redigerer folderen, så den passer til den nye sæson

Ad 9

 • MTB-sæson starter den 9. til 10. oktober

 • Hold 1     Ebbe Haak – lørdag kl. 9

 • Hold 2     Jan Petersen (spørges af Kurt) – lørdag eller søndag?

 • Hold 3     ?? Torben Kahr vil ikke tage hold

 • Hold 4     Kurt Sørensen og Inga Rasmussen – tirsdag og torsdag??

 • Holdkaptajner foråret

 • Susanne stopper / holdet overtages evt. af Peter Richard

 • Ny kaptajn til Hold 4

 • Hanne Holm Hold 6 afløses muligvis af Steen Pedersen

 • Hans Ove overvejer sin forbliven på Hold 8

 
Ad 10

 • Sporarbejde i Vrangeskov – Sporet er klaret her i sommer

 
Ad 11

 • Cykelafslutning mandag den 4. oktober 2021 kl. 18:00

 • Udvalgsmøde onsdag den 26. januar 2022 kl. 19 hos Linda

 • Udvalgsmøde onsdag den 18. maj 2022 kl. 19 hos Henriette

Ad 12
 

 • Eventuelt

 • Intet til punktet

 
 
Referent
Jytte Haak

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481