2021-09-07 Bestyrelsesmøde hos Jytte

Jytte Haak, Dato: 15. november 2021
Bestyrelsesmøde hos Jytte den 7. september 2021
 
Til stede: Benjamin, Jytte, Anette, Linda, Per og Tanja
 
Afbud: Marianne, Eva, Palle
 
 1. Valg af referent
 2. Nyt fra afdelingerne – herunder COZ Status
 3. Økonomi
 4. Generalforsamling
 5. Klubtøj – hjemmeside
 6. RIMO har 40 års jubilæum d. 24. november 2021
 7. Evt.
 
 
1. Valg af referent: Tanja
 
 
2. Nyt fra afdelingerne:
 
Cykelafd.:
Det er startet op igen efter Corona. Ikke så mange her efter sommerferien. Hold 2 har cyklet Aarhus-Kbh. Der har været afholdt grillarrangement. Afslutning d. 4/10.                                                                                  
Rulleafd.:
De er i gang igen.
Løbeafd.:
Der kommer ikke så mange og løber om onsdagen.                                                        
RIMO afholdt vores eget ’Stafet for livet’.
Vandreafd:
Intet nyt, de går stadig.
 
3. Økonomi:
 
Likvid beholdning kr. 146.000,00.
Kontingenter indtægt kr. 60.600,00 (status pr. 1/9)
 
 
4. Generalforsamling:
 
Tirsdag d. 23. november kl. 18.30.
RIMO har 40 års jubilæum d. 24. november, så det vil blive markeret samtidig med generalforsamling. Der vil være noget mad. Mere info følger.
 
 
Følgende er på valg:
 • Formand Benjamin
 • Tanja
 • Anette
 • Palle
 
 
Der er stillet et forslag om ændring i vedtægterne §7 stk. 6 vedr. afholdelse af valg:
 
Her mangler vi en formulering??? Synes der var noget med den skulle ændres i forhold til det der stod i dagsorden.
 
 
Der er stillet et forslag om, at kontingentet skal stige.
 
Forslaget er, at det skal stige til følgende:
Famile = Kr. 300
Enkelt = kr. 250
 
Dette skal vedtages på generalforsamlingen, før det kan træde i kraft.
 
 
5. Klubtøj - hjemmeside:
 
Vores klubaftale med Sportigan fungerer ikke optimalt. Benjamin vil tage en snak med dem.
 
 
6. RIMO har 40 års jubilæum d. 24. november 2021
 
Se pkt. 4 generalforsamling.
 

7. Evt.:
 
 • Holdsport – bruger vi det eller gør vi ikke?
          De enkelte udvalg skal beslutte, om de vil bruge det eller ej.
 
 • Kassere bruger Holdsport til medlemsdatasbase + kontingentopkrævning, samt rykker for manglende kontingentindbetaling
 
 • Børneattest skal indhentes hvert 3. år.
 
 • Rullerne deltog på Ringsted Natten. Bestyrelsen opfordrer til, at RIMO deltager med stor stand næste år.
 
 
 
Næste møde er tirsdag d. 2. november 2021.
 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481