2022-01-25 RIMO bestyrelsesmøde hos Jytte

Jytte Haak, Dato: 2. februar 2022

Referat bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. januar kl. 19.00 Hos Jytte Haak
 
 
Bestyrelse: Søren, Jytte, Linda, Marianne, Tanja, Eva, Kim, Malthe & Benjamin
Afbud: Eva, Malthe og Benjamin
 
 
Dagsorden:

1.       Valg af referent

2.      Godkendelse af dagsorden

 

3.      Kort præsentationsrunde

 

4.      Forventninger til 2022

4.1.                               Fokus for bestyrelsen

4.2.                              Holdsport og hjemmeside

5.      Nyt fra afdelingerne

5.1.Status og eventuelle udfordringer

5.2.                               Kommende udvalgsmøder

5.3.                               Eventuelle kommende aktiviteter med videre

6.      Økonomi

6.1.                               Underskrift af diverse dokumenter

6.2.                              Status over kontingentbetaling og Råbalance

7.      Opfølgning på generalforsamling

7.1.Etablering af tværgående arbejdsgruppe vedrørende logo og klubtøj, inklusive mandat for gruppen

8.     Mødeplan for 2022

 

9.      Opsamling på mødet, herunder hvem der gør hvad

 

10.  Evt.

 
 
 
 

1.       Valg af referent: Marianne

2.      Godkendelse af dagsorden

3.      Kort præsentationsrunde – bestyrelsesmedlemmerne
 

4.      Forventninger til 2022:

4.1  Fokus for bestyrelsen:

Synlighed. Sammenhæng mellem afdelingerne. Klubaftener f.eks. foredrag 3-4 gange/året.
Cykelafd. har planlagt arrangement 3. april med grill for alle afdelinger.
Rulleafd. har planer om at deltage på Ringsted Natten i august.
Løbeafd. vil benytte nogle af DGI´s tilbud.
Søren har planer om at deltage ved udvalgsmøder 1 x årligt.
Formandsmøde alle afdelinger 1 x årligt.
En ”Rimo-Stafet” på tværs af afdelingerne.
 

4.2 Holdsport og hjemmeside:

Rulleafd. bruger Holdsport – overordnet OK. Dog udfordringer ift. Tilmeldinger/oprettelse.
Holdsport skal i højere grad benyttes i alle afdelinger.
OK ift. Kontingent indbetalinger.
Hjemmesiden: Kim ønsker at Holdsport har integration til vores hjemmeside (via DGI)
 

5.      Nyt fra afdelingerne:
Løb/Tanja: nyt løbeudvalg etableret. 1. møde afholdt i december. Næste møde i februar.

Starttidspunkt er ændret til kl. 18.30 har ikke ændret på deltagerantal.
Cykel/Jytte: hold på vej: MTB tur Hedeland og Mols Bjerge, Hærvejsløbet og Mallorca i uge 17.
Cykeludvalgsmøde 26. januar. Opstartsmøde 22. marts Dagmarskolens Samlingssal.
Rulle/Kim: ruller indendørs i Ahornhallen. Arbejder på et årshjul. Håber på Berlin Marathon. Deres undervisning tiltrækker nye medlemmer i.f.a. Hockey og freestyle.

6.      Økonomi:

Kontingent indbetalinger for 62.000 = 60%

Kassebeholdning kr. 164.000

405 medlemskaber

Klubtøj for kr. 48.000 liggende

Diverse underskrifter på regnskabet blev klaret. De fraværende bestyrelsesmedlemmer må komme forbi hos Jytte og underskrive.

7.       Opfølgning på generalforsamling:

Tværgående arbejdsgruppe logo og klubtøj - skal bestå af 2 medlemmer fra hver afdeling.

Deltagere bedes melde sig til Søren (formand) der samtidig vil sørge for indkaldelse til 1. møde.

Ingen reklamer på tøjet.

8.      Mødeplan for 2022:

Bestyrelsesmøder 16. maj – 15. august – 11. oktober og Generalforsamling 15. november.

9.      Opsamling på mødet, herunder hvem gør hvad:

Løbeudvalg: arrangerer foredrag.

10.   Eventuelt:

Rulleafdelingen har 20 års jubilæum – et arrangement i støbeskeen.

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481