2022-01-26 referat fra cykeludvalgsmøde hos Linda

Jytte Haak, Dato: 30. januar 2022

Referat for udvalgsmøde cykelmotion den 26. januar 2022 hos Linda Broen
 
Cykeludvalg:      
Kurt, Linda, Henriette, Betina, Jesper og Jytte (ref.)
 
Holdkaptajner:
1 Flemming D og Lene Andersen, 2. Kurt Greve 3. Torben Kahr, 4. Peter R,? 6 Hanne Holm, 7. Kirsten Helbirk, 8. Hans Ove, 9 Jytte,

Afbud fra:
                                            Torben Kahr, Jesper Nordkvist, Hans Ove Larsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 26. august 2021
2. Godkendelse af dagsorden
3. Kaptajn hold 5
4. RIMO event 3. april 2022, for alle RIMO’s afdelinger
5. 1. tirsdag i måneden hos ”Rita” eller nyt sted
6. Klubtøj, cykeltøj, producent, sponsor mm.
7. MTB en del af RIMO cykelafdeling!!!
8. Orientering fra bestyrelsen m.fl., herunder økonomi og hjemmeside
9. Cykelopstartsmøde dato tirsdag den 22. marts på Dagmarskolen i samlingssalen

 • Hvad skal aftenen indeholde?

 • Kan vi lave kaffe mm, eller skal vi finde på andet

10. RIMO folder – skal den justeres – Sommergrill mm
11. 1. tirsdags cykling den 29. marts . Pressemeddelelse
12. Næste og kommende møder
13. Evt.
 
Ad 1
Referat godkendt
Ad 2
Dagsorden godkendt
Ad 3
Følgende Holdkaptajner er noteret – Hold 4 og Hold 5 ikke helt afklaret

 • Hold 1     Flemming Dreesen og Lene Andersen

 • Hold 2     Kurt Greve

 • Hold 3     Torben Kahr

 • Hold 4     Peter?

 • Hold 5     Peter Richard mulig afløsning

 • Hold 6     Hanne holm og Steen

 • Hold 7     Kirsten Helbirk

 • Hold 8     Hans Ove Larsen

 • Hold 9     Jytte og Inge-Lise

 
 
 
 
 
 
Ad 4

 • RIMO Event den 3. april 2022 fra kl. 10 til ca. 13

 • Samlingssted det grønne område øverst på Batteriet ved motions redskaberne

 • Hver afdeling planlægger, hvad der skal foregå – vi skal samlet indsende ansøgning til Vej og Park (Jytte klarer det, når I melder tilbage omkring forløbet)

 • Cykelafdelingen har nedsat udvalg til planlægning

  • Kurt Greve

  • Flemming Dreesen

  • Henriette Steinmetz

  • Linda Broen

 
Ad 5

 • Første tirsdag i hver måned mødes vi på Cafe Rita i Tinggade omkring kl. 19:30

 • Første gang den 1. februar 2022

 • Peter Richard laver opslag på FaceBook

 
Ad 6
                            Udvalg i RIMO til behandling af spørgsmål omkring Logo og Klubtøj

 • Cykelafdelingen møder med Kurt Greve og Betina Tue - Jytte indmelder dette til Søren Nielsen

 
Ad 7
MTB- holdkaptajner skal også inviteres til at deltage i cykeludvalgsmøder

 • MTB-1 Ebbe Haak

 • MTB-tirsdag Inga Rasmussen

 • MTB-torsdag Kurt Sørensen

Ad 8
Jytte orienterede fra bestyrelsesmødet den 25. januar.

 • Kontingentindbetaling går fint – omkring 60% har foreløbig betalt

 • Råbalance er på ca. 163.000,- kr.

 • Hjemmeside og Holdsport kører – ville være dejligt, hvis flere gjorde brug af holdsport til planlægning af løb og ture

 • Jytte opdaterer skema til cykelstatistik

Ad 9

 • Cykelopstartsmøde på Dagmarskolen Samlingssalen den 22. marts 2022 kl. 18:15

 • Velkomst ved Kurt Greve.

 • Vi starter med grill-pølser og brød – der kan grilles i Skolegården.

 • Det er ikke muligt at brygge kaffe i samlingssalen – så vi må hver især medbringe 3 kander kaffe / nogle the-vand.

 • Lene Andersen køber ind øl og sodavand, småkager mm.

 • Præsentation af Holdkaptajner

 • Uddeling af foldere

 • Evt. indlæg fra vores nye formand – Søren Nielsen

 • Vi mødes kl. 17 og opstiller borde og stole.

 • Pressemeddelelse udarbejdes til Dagbladet, Lokalbladet og lokale FB-grupper – Betina Tue starter pressemeddelelsen op i samarbejde med øvrige

 
 
 
 
 
 
 
Ad 10
Folder

 • Linda og Henriette reviderer folder så den er opdateret.

 • Sommergrill den 21. juni 2022 ved pigernes fodboldhus – Jan Tud kontaktes

 • Hærvejsløb på MTB – 110 km fra Bryrup til Viborg

 • Cykeltræningslejr på Mallorca i uge 17 – hvis omstændighederne er til det.

 • Øvrig arrangementer

 
Ad 11

 • Pressemeddelelse klar til Dagspressen omkring cykelopstart den 29. marts kl. 18:15

 
Ad 12
 
Næste møder:

 • Udvalgsmøde onsdag den 18. maj 2022 kl. 19 hos Henriette

 • Udvalgsmøde onsdag den 7. september 2022 kl. 19 hos Betina

 
Ad 13
                            Eventuelt – intet til punktet
 
 
Referent
Jytte Haak
                           

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Klosteråsen 55
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481