2022-05-16 Referat bestyrelsesmøde hos Søren Nielsen

Jytte Haak, Dato: 26. maj 2022
Referat bestyrelsesmøde mandag den 16. maj 2022 hos Søren Nielsen
 
Bestyrelse: Søren, Jytte, Linda, Marianne, Tanja, Eva, Kim, Malthe & Benjamin
Afbud: Benjamin
 
Dagsorden:

1.Valg af referent

2.Godkendelse af dagsorden

 

3.Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde

 

4.Referater & hjemmeside (Fra cykeludvalget)

 

5.Farveprinter og kopiering (Fra cykeludvalget)

 

6.Ringsted Natten 2022

 

7.Opfølgning på nuværende lager af klubtøj

8.Klubaftener i 2022

9.Opdatering fra formanden

 

10.Nyt fra afdelingerne

10.1.Status og eventuelle udfordringer

10.2.Kommende udvalgsmøder

10.3.Eventuelle kommende aktiviteter med videre

11.Økonomi

11.1.Status over kontingentbetaling og Råbalance

12.Opsamling på mødet, herunder hvem der gør hvad

 

13.Kommende møder, herunder sted for afholdelse

14.Evt.

 
 

1.Valg af referent: Marianne

2.Godkendelse af dagsorden

3.Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde:

Der har været afholdt løbeudvalgsmøde, og cykeludvalgsmøde.
Stadig på to-do listen: Formandsmøde alle afdelinger 1 x årligt.
En ”Rimo-Stafet” på tværs af afdelingerne.
 

4.Referater & hjemmeside:

Det blev drøftet om referater stadig skulle være offentlige, eller kræve adgang. Cykeludvalg vil indtil videre benytte arbejdsdokument.
Jytte undersøger med Onmondo om der kan låses
 

5.Farveprinter og kopiering:
Farveprinter står hos Jytte og kan benyttes.

 

6.Ringsted Natten 2022:

2. september - Skal Rimo være synlig?
Løbeudvalg og cykeludvalg drøfter events på næste møder.
Kim vender tilbage om hvad Kamilla har i ”støbeskeen”
Linda undersøger omkring bolcher med logo.
Stafet-for Livet: Eva tager emnet op på det kommende løbeudvalgsmøde.
 
 1. Opfølgning på nuværende lager af klubtøj:
  Værdi ca. kr. 70.000
  ”Gamle tøj” kom og hent. Per Horney har afleveret en pose med ”rulle”-tøj hos Jytte.

   

8.Klubaftener i 2022:

Der arbejdes stadig på sagen

 

9.Opdatering fra formanden:

Orienterede fra Workshop med DGI og Kommunen, inspirationsaften for foreninger: ”Markedspladsen i Ringsted”.  DGI gav bl.a. overblik over fonde.
Center of Zealand: det er 4. år det afholdes. Det påtænkes at benytte flere platforme. Der søges frivillige, hvor der påtænkes et hjælpermøde.
Arbejdsgruppe vedr. tøj/logo – næste møde 30/5

 

10.Nyt fra afdelingerne:

Løb: Svingende deltagelse – lige pt. 2 hold.
2. Påskedag arrangement v/Sorø med god tilslutning.

Cykel: God tilslutning. Der køres tirsdag-lørdag-søndag.
Der har været afholdt en cykel event ved Cykelbroen.
Hold har været på Mallorca og Mols Bjerge.Rul: Jubilæum med rulledisco 20/5.
God tilslutning til træning – focus på fastholdelse via Holdsport. Nye medlemmer på ugebasis. Svært at holde møde i udvalget pga. forskelliges fravær.


 

11.Økonomi:

Kontingent indbetalinger kr. 75.000 (68%)
Råbalance EK kr. 165.000
Jytte sender rykkere ud inden sommerferien til de sidste 32%.

12.Opsamling på mødet, herunder hvem der gør hvad
 

13.Kommende møder, herunder sted for afholdelse:
15/8 hos Linda (Sct.Knudsgade 1 A)
15/10 ?

 

 1. Eventuelt:
  Hjemmeside er svær at søge frem i Internettet. Kim har fået ændret stamoplysningerne.
  FB-grupper: hvordan – hvor mange. Administratorer? Instagram?
  Søren kontakter DGI vedr. sociale medier.
Oprydning i container – et evt. udvalg nedsættes.
Liste over inventar der er i containerne.
Nøgler til container – der er et par stykker der skal hentes ind der ikke benyttes (Jytte)
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481