2022-05-18 Referat af løbeudvalgsmøde

Jytte Haak, Dato: 30. maj 2022
RIMO Løbeudvalgs møde Møde 4 d. 18/5-2022
Sted: Ringsted hallen Deltagere:
Anette Fog, Tanja Vinholt, Eva Jørgensen, Kurt Olsen, Per Lauridsen, Søren Valet
Fraværende:       
ingen
AGENDA:
 1. Valg af referent:   Per valgt
 
 1. Opfølgning af actions fra sidste møde:
Humleore RIMO løb I skoven Ideen lægges på hylden, grundet manglende kapacitet til planlægning. Sisse Weinrich, Papegøjeløbet er opfordret til at tage kontakt til Humleorehus ift. at afholde et Cannonball løb i skoven. RIMO laver opslag i løbegruppen som reklame for løbet, med opfordring til at deltage, når løbet er planlagt.
Anette kontakter Humleorehus omkring eventuel koordinering af løb til foråret 2023
DHL Stafet Per har oprettet Poll i facebook gruppen for at undersøge interessen blandt løberne (8/4-2022)
Kun 5 har vist interesse i at deltage. Derfor tages denne ikke videre.
Påskeløb Sorø sø.   Per oprettede begivenhed i facebook gruppen. ( 7/4-22)  Tak til Oliver for Boller og kage.  Til arrangementet deltog ca. 30 medlemmer.   Vi gentager start næste år fra samme sted (2. påskedag). Ejer af parnas-grunden skal kontaktes forud i forhold til tilladelse til at anvende  pladsen.
Design af nyt logo. + Tøjleverandør Oplæg: logo og klubtøj i RIMO - under overskriften "Genkendelighed, Synlighed & Sammenhørighed". 2. Møder afholdt Per/ Anette opsummerer hvad vi ved.
Hvad mener Løbeudvalget om Logo skift?
Holdning fra løbeudvalget er, at man bør værne om klubbens nuværende logo, som repræsenterer klubbens 40-årige historie. Forslaget fra udvalget er at supplere med en tekst under logoet, f.eks. Løb, rulleafdeling eller Cykel afdeling. Anette deltager i ”Logo-udvalg” 30/5- og bringer løbeafdelingens indstilling videre hertil. Mht. tøjvalg, har løbeafdelingen allerede lavet en hel del undersøgelser. Indstilling er bragt videre til de øvrige afdelinger. Logo udvalget har udarbejdet en tegning med logo forslag- Det overdrages til Bestyrelsen, som herfra overtager beslutningsprocessen.
førstehjælps kursus Ideen tages op i fælles RIMO regi. Vi arbejder med plan om onsdags hjertestarter løb (hvor vi kommer forbi de ophængte hjertestartere. Samt hvor vi gennemgår Hjertestarter appen, ift download og anvendelse af kortet i den.
Per kontakter søren Nielsen ift. at få bragt forslaget videre til bestyrelsen.
 
 1. Opfølgning på kalender
 • Onsdag d. 22/6 bliver sidste gang inden sommerferie. Vi koordinerer Pizza og drikkevarer for en hyggelig afrunding af forårssæsonen. Opslag om dette følger
 • 10/8 Starter vi op igen efter sommerferien.
 
 1. Nyt fra bestyrelsesmøde mandag d. 16/5-22. Tanja og Eva orienterede. (Referat fra mødet er efterfølgende lagt på rimo.dk)
 
 1. Stafet for livet – Opslag/ tilmelding. Eva er tovholder på denne. og sørger for opslag. Det er her vigtigt at vi får samlet et team som hjælper med at løfte opgaven med det praktiske omkring planlægning, opsætning og nedtagning af RIMO teltområde til løbet.
 
 1. Sommerferie – information om hvornår samt opslag om hvilke aktiviteter der foregår i ferien (løb i skoven, interval træning eller lign.)   Der er forslag om evt. Gyrstinge sø rundt, Vrangeskov (som Ib plejer at være tovholder på). Løbeudvalget planlægger / aftaler med Ib
 
 1. Oprydning i containeren. Kurt bestiller reservedele (kryds) til teltene, samt en dymotang. Denne skal bruges til hyldelabels på magnetstrimler.
 
 1. Center of Zealand – Hvad er planen ift. ressourcer fra Løbeafdelingen?
 
 1. Evt.
 
 • Berlin Marathon: Per hører Søren Nielsen omkring status på turen (efterfølgende har Søren lagt opslag op på facebook gruppen.)
 • Ringsted natten:  - Kim vender tilbage. Det skal afdækkes hvem der kan repræsentere løb.
 
 1. Næste møde   10/8-2022.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481