2022-05-18 referat af cykeludvalgsmøde hos Henriette

Jytte Haak, Dato: 26. maj 2022
Referat for udvalgsmøde cykelmotion den 18. maj 2022 hos Henriette Steinmetz
 
Cykeludvalg:      
Kurt Greve, Linda Broen, Henriette Steinmetz, Betina Tue, Jesper Nordkvist og Jytte Haak (ref.)
 
Holdkaptajner:
1 Flemming D eller Lene Andersen, 2. Kurt Greve 3. Torben Kahr, 4: Palle Ravn, 5: Henriette 6: Hanne Holm, 7: Kirsten Helbirk, 8: Hans Ove, 9: Jytte
MTB: Ebbe, Kurt S., Inga, og Bodil Ullerup
Afbud fra:
                                            Torben Kahr, Flemming D., Inga,
Dagsorden:
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra mødet den 26. januar 2022
2. Godkendelse af dagsorden
3. Kaptajn hold 4 og 5
4. Sommer grill-aften den 21. juni 2022
5. Brug af kørselsstatistik til at fortælle om der er holdleder tilstede
6. Kort opdatering fra logo og tøjudvalget (Kurt og Betina)
7. Nyt fra bestyrelsen
8. Arrangere klubaften for hele klubben (løbeafdelingen har lagt ud)
9. Vandretur på Røsnæs 11. juni arrangør RIMO løbeafdeling
10. Økonomi
11. Næste og kommende møder
12. Evt.
 
Ad 1
Referat godkendt
Ad 2
Dagsorden godkendt
Ad 3
Følgende Holdkaptajner er noteret
 • Hold 1     Flemming Dreesen og Lene Andersen, 3 til 6 per tirsdag og lørdag
 • Hold 2     Kurt Greve, 6 til 12 personer tirsdag og søndag
 • Hold 3     Torben Kahr, 3 til 8 personer tirsdag – Jim kører holdet søndag
 • Hold 4     Palle Ravn tager over efter Peter Richard, 6 til 8 per.tirs + søndag
 • Hold 5     Henriette muligvis Henning Mau på sigt, 7 til 11 personer
 • Hold 6     Hanne Holm og Steen, 7 til 12 personer
 • Hold 7     Kirsten Helbirk, 3 til 6 personer
 • Hold 8     Hans Ove Larsen, ca. 8 personer
 • Hold 9     Jytte og Inge-Lise –kører ikke i øjeblikket på grund af skadet knæ
 • MTB-Kurt  6 til 8 personer
 • MTB-Bodil 2 til 6 personer
 • MTB-Inga  5 til 10 personer
 • MTB-Ebbe 4 personer torsdag
 
 
 
 
 
Ad 4
 • Sommer grillaften den 21. juni 2022
 • Afholdes i Damernes fodboldhus – Betina har aftale med TUD
 • Hold 1 tager grill-tjansen
 
Ad 5
 • Det anbefales at kørselsstatistikken bruges til information om mulig holdkaptajn og angivelse af turene med længde og gennemsnit
 
Ad 6
                            Udvalg i RIMO til behandling af spørgsmål omkring Logo og klubtøj
 • Udvalget har afholdt foreløbig 2 møder og vender tilbage med et oplæg til bestyrelsen, når man har noget konkret.
 
Ad 7
 • Bestyrelsen har netop afholdt bestyrelsesmøde den 16. maj 2022
 • Deltagelse i kulturnat den 2. sep. Planlægges af de enkelte afdelinger
 • Deltagelse i Stafet for Livet drøftes i løbeafdelingen.
Ad 8
 • Klubaften arrangeres næste gang af cykelafdelingen
 • Emne drøftes nærmere – forslag modtages gerne
Ad 9
 • Løbeafdelingen arrangerer vandretur på Røsnæs den 11. juni
 
Ad 10
Økonomi
 • Kontingentindbetaling er nu oppe på omkring 74.000,- kr og det svarer til 68% - 32 % udestår – der rykkes her omkring 1.6.2022
 • Likvid beholdning er p.t. omkring 164.000,-
 
Ad 11
 
Næste møder:
 • Udvalgsmøde onsdag den 7. september 2022 kl. 19 hos Betina
 
Ad 13
                            Eventuelt – intet til punktet
 
 
Referent
Jytte Haak
                           
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481