2022-08-15 Referat fra bestyrelsesmøde hos Linda

Jytte Haak, Dato: 16. august 2022
Referat bestyrelsesmøde mandag den 15. august 2022 hos Linda Broen
 
Bestyrelse: Søren, Jytte, Linda, Eva & Kim,
Afbud: Benjamin, Marianne, Tanja, Malthe
 
Dagsorden:
 
 1. Valg af referent
 
 1. Godkendelse af dagsorden
 
 1. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde
 
 1. Generalforsamling 15. november 2022
      Mulig indlægsholder. Alle må gerne overveje mulige ideer
 
 1. Førstehjælpskursus i RIMO (jævnfør referat fra Løbeudvalget)
 
 1. Ringsted Natten 2022 & Stafet for livet
 
 1. Klubaftener i 2022
 
 1. Status fra logo- & klubtøjsgruppen
 
 1. Opdatering fra formanden
  1. Status fra Center of Zealand Marathon
 2. Nyt fra afdelingerne
  1. Status og eventuelle udfordringer
  2. Kommende udvalgsmøder
  3. Eventuelle kommende aktiviteter med videre
 
 1. Økonomi
  1. Status over kontingentbetaling og Råbalance
 
 1. Opsamling på mødet, herunder hvem der gør hvad
 
 1. Kommende møder, herunder sted for afholdelse
 
 1. Evt.
 

1.Valg af referent: Linda

 

2.Godkendelse af dagsorden

 

3.Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde:

 
3.1 Jytte vender tilbage til næste møde med låsning af hjemmeside. Jytte undersøger med Onmondo om der kan     låses
3.2 Når det nye cykeltøj kommer, skal det besluttes hvad man gør med det gamle cykeltøj.
Opfølgning på nuværende lager af klubtøj:
Værdi ca. kr. 70.000
”Gamle tøj” kom og hent. Per Horney har afleveret en pose med ”rulle”-tøj hos Jytte.
3.3 Løbeafd. Rydder op i containeren 16. august 2022. Under oprydningen må cykel/løbetøj ikke smides ud.
3.4 DGI workshop, 10 pers. 2-3 timer. Tips og tricks til Facebook. Søren vender tilbage.

4.Generalforsamling 15. november 2022:

Afdelingerne får til opgave at finde en indlægsholder.

5.Førstehjælpskursus i RIMO:
Søren går videre med ideen fra løbeafdeling og får spurgt Ib eller DGI

 

6.Ringsted Natten 2. september 2022, & Stafet for livet:

 
Ringsted Natten:
Der skal hentes flag, borde, telt – Rulleafdeling.
Alle skal stå i RIMO tøj.
Der vil være Parade igennem Ringsteds gader med Ringsted Musikskole og efterfølgende klubber som ønsker at vise flaget. Rulleafdeling er med. Cykelafdeling påtænker at være med.
Cykelafdeling Skal melde sig til Ringsted Natten.
Linda undersøger omkring bolcher med RIMO logo.
 1. Stafet-for Livet: Eva kunne godt bruge flere hjælper og general mangler der løbere til løbet.
Til næste år må der gøres noget mere reklame.
        

7.Klubaften i 2022:

Cykelafdeling vender tilbage med indlæg til klubaften og en dato.
 

8.Status fra logo- & klubtøjsgruppen:

Logo er ved at være udviklet og sendes til grafisk designer.

Tøjet: Der arbejdes stadig på sagen mht. udseende og farve.

 

9.Opdatering fra formanden:

Investere i bord/bænkesæt til arrangementer – Kim undersøger om han kan finde det billigere.

Planlægningsmøde - hjælpermøde ang. Center of Zealand Marathon d. 15. Sept.
 

10.Nyt fra afdelingerne:

Løb: Juleløb 26. dec. Jytte skal booke lokaler og tidtagning ting.

Cykel: Der køres tirsdag-lørdag-søndag.
Mangler kaptajner til Holdene.
MTB rygsæktur til Tisvilde Hegn med overnatning -17. til 18. september.
Ros fra RIMO-bestyrelse: Gode billeder og historier på Facebook fra cykelturene.
Rul: God tilslutning til træning og masser af energi– fokus på fastholdelse via Holdsport.
Nye medlemmer kan komme hver den første i hver mdr.
Fokus på hockey og øvede Hold.


 

11.Økonomi:

Kontingent indbetalinger kr. 80.000 (71%)
Råbalance EK kr. 180.000 (fondsmidler kr. 40.000,00 – til COZ)
Nyt regnskabsår starter 1. oktober

12.Opsamling på mødet, herunder hvem der gør hvad
 

13.Kommende møder, herunder sted for afholdelse:
11/10 hos Søren – forberedelse af generalforsamling

 

 1. Eventuelt:
  Jytte har holdt møde med den nye cafe i Ringsted Hallen ”Cafe Royal” og fået forhandlet priser på oste/pålægsmadder og kaffe i kande.
 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Klosteråsen 55
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481