2022-09-07 Referat fra cykeludvalgsmøde

Jytte Haak, Dato: 12. september 2022
Referat for udvalgsmøde cykelmotion den 7. september 2022 hos Jytte Haak
 
Cykeludvalg:      
Kurt Greve, Linda Broen, Henriette Steinmetz, Betina Tue, Jesper Nordkvist og Jytte Haak (ref.)
 
Holdkaptajner:
1 Flemming D eller Lene Andersen, 2. Kurt Greve 3. Torben Kahr, 4: Palle Ravn, 5: Henriette 6: Hanne Holm, 7: Kirsten Helbirk, 8: Hans Ove, 9: Jytte
MTB: Ebbe, Kurt S., Inga, og Bodil Ullerup

Afbud fra:
Torben Kahr, Flemming D., Inga, Betina Tue, Ebbe, Kurt S., Bodil U., Palle Ravn, Henriette, Hans Ove

Dagsorden:
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra mødet den 18. maj 2022
2. Referat fra 18. maj 2022
3. Godkendelse af dagsorden
4. Cykelafslutning 4. oktober 2022, Ahorn Hallens Multisal
5. RIMO cykelafdelings bud på en klubaften oktober  - november 2022
6. Rygsæk MTB tur de 4 færger + Tisvilde m/ overnatning (Kurt Greve)
7. Referat fra Ringsted Natten
8. Kort opdatering fra logo og tøjudvalget (Kurt), herunder en lille diskussion om tøj
9. Forslag og tovholdere for arrangementer i vinter
10. MTB vintersæson, kaptajner, spordag m.m.
11. Nyt fra bestyrelsen
12. Økonomi
13. Næste og kommende møder
14. Evt.
 
Ad 1
Referat godkendt
Ad 3
Dagsorden godkendt
Ad 4
 • Cykelafslutning i Ahorn Hallen Multisalen tirsdag den 4. oktober 2022
 • Bespisning bliver sandwich – deltagerpris kr. 25,-
 • Tilmelding nødvendig af hensyn til mad
 • Kaffe + the
 • Bolsjer og småkager
 • Tak til holdkaptajner – køb af vin
 • Foredrag af holdkaptajn fra DGI – Kurt Greve undersøger muligheden + pris
 • Lene handler ind
 • Jytte bestiller sandwich og laver opslag til hjemmesiden + FB
 • Tøjudvalg aflægger kort resume om arbejdet i Tøjudvalget
 • Kørte km sendes til Jytte, til brug i skema – kørselsstatistik senest onsdag den 28. september
 • Vi mødes kl. 17:00 og klargør salen til mødet
 • Kurt Greve aflægger beretning fra cykelsæsonen
 • Hans Ove afhenter sandwich
 • Betina afhenter nøgle og får instruktion i PC og projekter
 
Ad 5
Klubaften i RIMO – Kenneth og Marie kontaktes om de kan komme forbi tirsdag den 8. november 2022 kl. 19 og fortælle om deres store cykeltur på MTB – 35.000 km, 15 lande og 21 måneder. Jytte sender mail til dem.
 
Ad 6
          Rygsæktur på MTB
 • Kurt Greve har arrangeret tur den 17. til 18. september fra Holbæk Havn til Tisvildeleje
 • 11 til 12 er tilmeldt – se arrangementet på www.rimo.dk
 
Ad 7
 • Referat fra Ringsted natten
 • Stor succes – mange forbi
 • Deltagelse på Forårs nat – bedre placering – duer ikke ved Lille Torv
 • Ny folder som dækker hele klubben søges udarbejdet med de øvrige afdelinger
Ad 8
 • Tøjudvalget arbejder, og logoforeslag er udarbejdet
 • Kurt og Betina skal se på muligt tøj
Ad 9
 • Tovholdere for arrangementer i vinter
 • Garmin – Kurt Greve undersøger med Tommi og Jesper
 • Værkstedsaften til reparation af cykel – Ebbe ønsker ikke at stå for opgaven, er der en anden der vil påtage sig den – finde en
 • Julehygge i Vrangeskov den 18. december kl. 12 i bålhytten – Kurt og Jim griller – betaling direkte til Kurt
 • Spordag – Ebbe udmelder dato
 • MTB klubdag den 29. januar kl. 10:00 – Kurt Greve
 
Ad 10
 • MTB-vintersæson
 • Ebbe har MTB hold 1 + 4 – hvilke dage?
 • Inga kører MTB-hold tirsdage fra rundkørslen på Køgevej – kl. 09:00
 • Kurt S. kører MTB hold torsdage fra rundkørslen på Køgevej kl. 09:00
 • Bodil Ullerup ??
 
Ad 11
 
Nyt fra bestyrelsen:
 • Kurt Olsen har ryddet op i containerne – hjælperne udeblev
 • Deltagelse i Ringsted Natten blev en stor succes, rullere, løbere og cyklister var repræsenteret
 • 10 borde-bænkesæt + foldebænke er indkøbt af klubben til brug ved arrangementer
 • Forsøger at få Første Hjælps kursus tilbud til klubbens medlemmer
 
 
 
 
 
Ad 12
            Økonomi
 • Egenkapital er på ca. 180.000,- dog er de 40.000 fondsmidler til COZ
 • Kontingent indbetaling ligger på knap 80.000,- ok
 • Generalforsamling afholdes tirsdag den 15. november 2022 i Sportscentret
Ad 13
 
            Næste og kommende møder:
 • 2022-10-04 cykelafslutning i Ahorn Hallen
 • 2023-01-23 Udvalgsmøde hos Hanne og Peter Richard kl. 19:00
Ad 14
           Eventuelt
 • Intet til punktet
 
 
Referent
Jytte Haak
                           
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Klosteråsen 55
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481