Det er sundt at motionere!

I RIMO kan du motionerer sammen med andre. Du får et kammeratligt samvær med i købet. Nogle motionister får lyst til at konkurrere, det er der mange muligheder for i RIMO. 

Vi er aktive året rundt. Man bliver godt tilpas af at dyrke motion, og det er dejligt at have nogle at følges med — så kom bare og vær med.

Hvis du ønsker at vide mere om RIMO, cykelmotion, løbemotion, gangmotion og rulleskøjtemotion, så ring til en af os fra bestyrelsen eller udvalgene.

En sund sjæl i et sundt legeme og sjovt samvær oven i købet 
 
Det er sundt at motionere — også humøret bliver bedre. Det er ikke afgørende, hvor hurtigt eller hvor langt man motionerer, det gælder blot om at motionere regelmæssigt.

Kort fortalt om RIMO

Ringsted Motionsklub er stiftet november 1981 af en række motionsløbere, som med Eremitageløbet som mål ønskede mere løbetræning end den, man fik på søndagsturene fra Kudskehuset i vintermånederne.
Med 30 fremmødte på den stiftende generalforsamling var grunden lagt til det, som i dag med tæt på 700 medlemmer er Ringsteds største motionsklub og rammerne om både løb, cykling, gangmotion og rulleskøjteløb. 

  Kudskehuset ved Skjoldnæsholm var tidligere som navnet antyder bopæl for kudsken ved Skjoldnæsholm Gods. Den funktion ophørte med bilens indtog, og siden har Kudskehuset fungeret som traktørsted og nu restaurant.
Kudskehusets ligger smukt på vejen op mod Gyldenløves høj i Skjoldnæsholmskovene og parkeringspladsen har gennem årene været mødested for i tusindvis af løbere, som har nydt den smukke natur og de mange gode løbe muligheder.

Baggrund

I slutningen af 60’erne valfartede motionsløbere fra hele Midtsjælland til Kudskehuset hver søndag i vintermånederne.
Her havde en aktiv løber kendt som Kondi-Karl taget initiativ til et motionsløb i Skjoldnæsholmskovene, og det trænede man til hver søndag i januar, februar og marts – først i uformelle rammer, men siden under Sorø Amts Gymnastik, Idræt og Skytteforeninger.

Blandt deltagerne i både træningen og løbet var nogle motionsløbere fra Ringsted med ambitioner om mere løb. Målet var at deltage i Eremitageløbet, som blev løbet første gang i 1969 og i dag er Danmarks største (og verdens ældste) motionsløb. For at nå målet var det nødvendigt med mere træning end bare i vintermånederne, og dermed var idéen til Ringsted Motionsklub lagt.

November 1981 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling, hvor 30 motionister kunne godkende et sæt vedtægter med vægten på kombinationen af motion, kondition og kammeratligt samvær. Kurt Helmersen var første formand. Han var leder af stadion og det var ret praktisk, når man nu havde behov for et sted med mulighed for omklædning og bad. Det med de gode forbindelser går igen i årene, der følger.

 
Vintertræning Skjoldenæsholm 1983

Motion med socialt islæt

Allerede fra begyndelsen var der både fokus på motionsdelen og på det sociale islæt bagefter. I 1982 deltog Rimo således med 55 deltagere i Eremitageløbet og havde arrangeret turen med spisning bagefter. Og fast på kalenderen lå naturligvis generalforsamlingen i efteråret og klubfesten, som løb af stabelen i februar.

På løbefronten var masser af interesse i at deltage i løb rundt om i landet. Og ambitionerne fejlede heller ikke noget. I 1983 havde Rimo 6 deltagere med i Nike Maraton og 5 med på halvmaraton-distancen. I 1986 overtog Rimo vintertræningen i Skjoldnæsholmskovene fra Sorø Amt, og i 1988 blev det besluttet, at klubben skulle investere i egentligt klubtøj. Helt i tråd med tidens mode faldt valget på en karakteristisk lilla, som heldigvis har overlevet forskellige modeluner og således stadig præger klubtøjet.

Cykling på programmet fra 1992

På samme måde som løbeafdelingen opstod ud fra en ambition om at løbe Eremitageløb, så kom nogle medlemmers ambition om at cykle Sjælland Rundt til at betyde startskuddet til en cykelafdeling. Flere Rimo-folk kørte Sjælland Rundt på cykel i 1991, og året efter startede man cykeltræningen op i Rimo-regi; hele 3 hold så dagens lys i marts 1992 med afgang fra Ringsted Svømmehal – et hold på racercykler, et hold med bagagebærere og et med indkøbskurve..!


Cykeltræning 1992

Midtsjælland Rundt

I 1993 prøvede man for første gang kræfter med at arrangere cykelløb. Tidligere havde løberne været involveret i et byløb i Ringsted på 7 km, og denne gang tog man fat på et cykelløb, som fra Ringsted sendte deltagerne rundt om på de midtsjællandske veje på flere forskellige ruter – og naturligvis afslutning i Ringsted med hygge og lidt godt til ganen efter turen. Løbet voksede støt og havde flere hundrede deltagere, da det var på sit højeste.

Logo og klubblad

I januar 1994 så klubbens logo for første gang dagens lys, og allerede i marts kunne det nye logo passende pryde forsiden på Rimos første klubblad. Navnet blev fundet ved en konkurrence, og bladet skulle naturligvis hedde..: Løbehjulet! Klubbladet levede i bedste velgående helt frem til 2008, hvor internettet efterhånden havde overtaget kommunikationen – faktisk købte man allerede domænenavnet www.rimo.dk i 2001.

 

Ud at køre…

Op gennem 90’erne deltager mange Rimo’er i både løb og cykelløb rundt om i Danmark og i stigende grad også i udlandet, hvor især cykelafdelingen får vind i sejlene og kan sende store hold af sted til løb som f.eks. Vätternrunden i Sverige og Telemarksturen i Norge. Efterhånden kommer der også større udlandsture til, og i begyndelsen af det nye årtusinde kan man møde Rimo’er til løb i både Italien, Frankrig og ikke mindst på Mallorca, hvor klubben har flere hold af sted hvert år.

 
RIMO cykelhold på Mallorca

På  8 hjul…

Det nye årtusinde bød på nye udfordringer for både ben og lår, og denne gang på mere end 2 hjul. Rulleskøjterne var tilbage hos især den yngre generation, og allerede i 2000 kunne Ringsted opleve rulleskøjteløbere gennem byen til et kombineret løbe og rulleskøjteløb. Efter et par år havde dillen bidt sig fast, og i 2002 kunne RIMO vende bladet til et nyt kapitel og byde velkommen til indendørs rulleskøjtetræning – først på Dagmarskolen, og siden på Kasernen. Efter et par år med Kasernen som træningsområde fik man fra 2005 træningstid i Ringstedhallerne, og fra 2009 blev der kørt udendørs med både træning og løb ved Ringsted Outlet. Der trænes både teknik, spilles hockey og køres hurtigløb såvel i hallen som udendørs i sommerhalvåret.


RIMO deltager i Berlin ½ marathon for rulleskøjter i 2009

Cykelafdeling med vokseværk

Om der er sammenhæng med løbernes aldring og antallet af løberelaterede skader skal være usagt, men cykelafdelingen vokser støt med både flere medlemmer og flere hold. Snart knopskyder klubben også med en Vinter MTB-afdeling, som siden yderligere suppleres af en afdeling for Sommer MTB.

Vandreafdeling i RIMO

Mandag den 9. maj 2011 startede RIMO officielt en vandreafdeling - idet tilflytter Bente Nørgaard og hendes mand Tommy Nørgaard der kommer fra Randers, ønskede at etablere en vandreklub ligesom den de havde bygget op i Randers.
En kontakt til RIMO's formand og  et efterfølgende møde med bestyrelsen,  gjorde det muligt at lave det nye vandretilbud i RIMO regi.  Startdatoen blev sat til den 9. maj hvor 32 interesserede var med på den første vandretur. Siden er det gået støt fremad med medlemstallet. I dag har vandreafdelingen omkring 50 medlemmer. Man kommer når man kan, og der er gåture hver mandag kl. 16.30 med start ved parkeringspladsen ved Føtex. Der gås forskellige ruter på imellem 4 og 7 km alt efter vejr og vind. Alle der kan gå denne distance er velkomne til at deltage.  Vi bygger netværk og sociale fællesskaber og har det hyggeligt med hinanden.    

Mere end bare en motionsklub...

RIMO er mere end bare en motionsklub. Det er et aktivt fællesskab for voksne mennesker fra alle sider af samfundet på tværs af sociale skel. Faktisk nævnes det ofte som meget betydningsfuldt, at det er en klub uden skelen til folks uddannelse, baggrund eller sociale status. Her er alle lige uanset alder, køn, race, religion eller andre tilhørsforhold, og ofte overraskes man af, hvad folk egentlig laver.


Klubaften i RIMO

Rimo er først og fremmest en social motionsklub, hvor hyggen og samværet med ligesindede er i højsædet. Det ses bl.a. også af det faktum, at mange Rimo’er kommer sammen privat på kryds og tværs uden for motionssammenhængene, og af at der er stor tilslutning til klubbens arrangementer som f.eks. generalforsamlingen, cykelafdelingens sommergrill og den årlige julehygge for alle medlemmer. Derudover arrangeres klubaftener med foredrag om relevante emner, og klubben tager ofte til motionsarrangementer i både ind- og udland.


Vandreafdelingen på pilgrimstur i Nordspanien

Cykelsæsonen indledes traditionelt med et opstartsmøde, som bl.a. annonceres med opslag og via en pressemeddelelse. Her inviteres både medlemmer og nye interesserede til at møde op og høre mere om motion i Rimos regi. Man fortæller om mulighederne, udfordringerne og ikke mindst det udbytte som man får i form af motion, kammeratskab, venskabelig kappestrid, oplevelser, frisk luft og masser af fællesskab.

Rimo ledes af en bestyrelse med 7 medlemmer med det erklærede mål at uddelegere så meget som muligt.
Det betyder i praksis bl.a., at man arbejder strategisk og sørger for at samle trådene og støtter op om alle former for initiativ fra medlemmernes side – og der kommer faktisk en del. Historisk er der i RIMO fin tradition for at etablere nye tiltag på baggrund af ønsker fra klubbens medlemmer – alle fire afdelinger er faktisk etableret på denne måde og ud fra et brugerønske.
 
Bestyrelsen tager sig derudover af de officielle pligter og kontakten til bl.a. DGI og kommunen, og påtager sig naturligvis det økonomiske ansvar omkring de forskellige arrangementer. Klubbens økonomi er sund, på trods af, at man faktisk ikke modtager nogen form for kommunalt tilskud. Kontingentet er yderst rimeligt; i 2011 betaler man 250 kr. for et familiemedlemskab, i 1981 var prisen 50,- kr.

Ved deltagelse i udvalgte løb, hvor der køres i klubtøj, giver klubben tilskud til deltagerbetalingen.  Klubtøjet er uden sponsorlogoer og betales af medlemmerne, og man bruger kun sponsorstøtte til enkeltarrangementer. Til gengæld benytter Rimo sig af et veludviklet netværk, som gør det muligt at låne lokaler til forskellige arrangementer. 2011 tæller Rimo 684 medlemmer fordelt med 334 i løbesko, 270 på cykler og 80 på rulleskøjter – og er dermed nok Ringsted største motionsklub.

Løberne er fordelt på 6 hold inddelt efter niveau og form, og på samme måde mødes cyklisterne til afgang fordelt på 9 forskellige hold – hver anført af en holdleder eller holdkaptajn, som styrer slagets gang og sikrer både fælles fodslag og god ro og orden. Rulleskøjteløberne træner sammen, men inddeler i aftenens løb efter niveau, så alle får optimalt udbytte af træningen.


RIMO's Juleløb

Løbeafdelingen træner året rundt med start fra Ringstedhallerne om onsdagen og om søndagen med start fra P-pladsen ved Avnstrup Modtager Center i Bidstrup skovene .

Vandrefolket mødes hver mandag kl. 16.30 ved Føtex parkeringsplads året rundt og går 4 km eller 7 km alt efter vejr og vind.

Cykelfolket mødes i et industrikvarter ved Rugvænget i Ringsted både sommer og vinter – og MTB-afdelingen kører desuden ud i bil og mødes ved forskellige destinationer for at få mest mulig tid i smat eller støv på skovvejene.


RIMO's Byløb

Rulleskøjteafdelingen kører om sommeren ved Ringsted Outlet på den fine asfalt dér, og om vinteren indendørs i Ringstedhallerne, hvor man køer både distance og rullehockey.

Kom og vær med!

Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481