RIMO generalforsamling og 40 års jubilæum den 23. november 2021 i Ringsted Sportscenter

Jytte Haak, Dato: 7. december 2021
RIMO Generalforsamling 23. november 2021 – Referat

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning – afdelingernes beretninger
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg:
A) Formanden
B) Kassereren
C) Bestyrelsesmedlemmer
D) Suppleanter
E) Revisor
7. Eventuelt
 
1. Valg af dirigent og stemmetæller:
Dirigent: Per Lauritsen
(ingen stemmetællere)


2. Formandens beretning:
Beretninger fra afdelingerne findes under dette referat
rulle (Camilla) vandre (Bente) løb (Søren Nielsen) cykel (Kurt Greve)
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (Jytte)
Afstemning - Godkendt.


4. Behandling af indkomne forslag:
4.1
”blive en del af Rimo`s bestyrelse”
v/Benjamin – ændring i vedtægter – godkendt ved afstemning


4.2
Rulle forslag Camilla Anshøj, Kim Jørgensen:  forslag om ændring af RIMO´s logo således at rullerne føler sig som en del af Rimo.
En arbejdsgruppe fra alle afdelinger nedsættes - med budget – punkt på næste bestyrelsesmøde.
Afstemning – vedtaget


 
5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår forhøjelse – enkelt medlem kr. 250 – familie kr. 300
Afstemning - vedtaget


6. Valg:
A) Formanden – forslag: Søren Nielsen
Afstemning - godkendt
B) Kassereren:  Ikke på valg
C) Bestyrelsesmedlemmer:

Kim Jørgensen (rulle)
Tanja Vinholt (løb)
Afstemning – godkendt
D) Suppleanter
Malthe Bruun (rulle)
Benjamin Olsen (løb)
Afstemning - godkendt
E) Revisor:
Lone Sonqvist
Afstemning - godkendt


7. Eventuelt:

Cykelafdelingen har planer om arrangement 3. april 2022 – med alle afdelinger som deltagere.
Ønske om Specificering af medlemmer (hvor mange) på familiemedlemskab – hvis det er oplyst af familien.
Vigtigt at alle bliver registreret – unge under 25 år - ift. tilskud fra kommunen.
Crossløb 4. december 2021– hjælpere søges.


 
 
RIMO-generalforsamling 2021 – Løbeudvalget
 
De to seneste år i det nuværende løbeudvalg har, i lighed med resten af samfundet, været meget præget af COVID-19, nedlukning med videre.
 
Da vi trådte sammen i oktober 2019, havde vi mange planer og ideer til nye initiativer – nogle blev båret ud i løberlivet, mens mange andre blev sparket til hjørne.
 
Men vi har fortsat en god løbeafdeling, og et godt fundament for det videre arbejde. Vi har fast kerne af løbere, der kommer nye løbere til og en flok holdledere, som altid giver det en ekstra skalle og formår at binde det hele sammen, på tværs af holdene.
 
Vi har dog oplevet et faldende fremmøde til vores træning om onsdagen. COVID-19 spiller givet ind, og vi håber, at det vil ændre sig over de kommende måneder. Vi kan kun opfordre de nuværende løbere til at hive fat i deres løbevenner og få dem med til træningen igen.
 
1000 tak til jer alle for jeres uvurderlige indsats
 
Kigger vi tilbage på de seneste to år, har mange initiativer også været sat i søen:
 
 1. Vi har prøvet at skabe en bedre kobling mellem løbeudvalg og holdledere, med faste møder, hvor ideer, erfaringer med videre er blevet drøftet
 2. Vi har haft en del foredrag og workshops
  1. DGI om løbetræning
  2. Claus Hechmann om Hechmann-metoden
  3. DGI om kost og træning
 3. Påsketuren rundt om søerne i Sorø
 4. Sommerafslutning med pizza og lidt at drikke
 5. Nyløber-hold, der nåede at blive færdige inden nedlukningen i december
 6. Der var ikke nogen juleafslutning sidste år, men den kommer igen i år – med gløgg og æbleskiver. Ligesom vi plejer
 7. Deltagelse i DGI-cross cup
 
Derudover har der været flere aktiviteter, der er blevet drevet udenfor løbeudvalget, og med involvering af mange andre løbere:
 
 1. Stafet for livet
 2. TV2-Øst-løbet
 3. Den næsten faste tur til Berlin Marathon
 4. Og så selvfølgelig Center of Zealand Marathon og RIMO-juleløb
 
Med dette tilbageblik træder jeg ud af løbeudvalget, og vil derfor også gerne benytte anledningen til at takke bestyrelsen, løberne, holdlederne og resten af løbeudvalget for et rigtigt godt samarbejde. Det har været to spændende år, og jeg har været glad for at være med.
 
Nu gives stafetten videre, og jeg er sikker på, at det nye løbeudvalg vil løfte vores løbeafdeling yderligere, og være med at til at skabe en løbeklub, der er sjov, spændende og fed at være en del af.
 
Endnu en gang 1000 tak for to gode år. Og held og lykke.
 
Årsberetning fra Rulleafdelingen

Medlemmer

For 2021 har 78 betalt kontingent og på Holdsport er vi d.d. registreret 62 medlemmer. Til hver træning er der mellem 5 og 50 deltagere pr. gang. Efter sommerferien har vi oplevet en tilstrømning af børn og forældre, som ikke tidligere har gået til rulleskøjteløb.
Vi er i fuld gang med at få alle deltagere over på Holdsport, så vi får overblik over betalende medlemmer, og så vi kan reagere hurtigt i tilfælde af COVID-19-smitte.

Træning

Per Nielsen, Kim Jørgensen, Camilla Brandi Anshøj og Malthe Bruun er rulletrænere. Efter efterårsferien er Per stoppet som fast træner, da han er flyttet til Frankrig. Per har Rullet i RIMO i 20 år. Vi regner med at Per forsat vil lægger vejen forbi, når han er hjemme i Danmark.
På grund af COVID-19 nedlukningen startede sæsonen først i løbet af foråret, hvor vi løst mødtes et par gange. Indendørstræningen startede op den 15. august. Vi underviser i fire forskellige discipliner - skaterhockey, fitnessskate, speedskate og freestyle slalom. Vi tilbyder i alt 5 hold i Ahornhallen:
 • Hold 1 onsdag 16.30-17.45 (børn og familier)
 • Hold 2 onsdag 17.45-18.30 (øvede voksne)
 • Hold 3 torsdag 19.00-20.00 (hockey for unge og voksne)
 • Hold 4 søndag 10.30-12.00 (børn og familier)
 • Hold 5 søndag 12.00-13.00 (hockey for unge og voksne)

Aktiviteter og fællesture

 • I foråret havde Per og Camilla møde med DGI i forhold til Rulleafdelingens ønsker til faciliteterne omkring Ringsted Sportscenter.
 • Ringsted Natten, hvor vi viste øvelser på kegler og delte RIMO-sedler ud. 
 • Friday Night Skate i København.
 • Rulledisko hos Mills i København.
 • Camilla har deltaget Træner kursus 1 afholdt af Rullesport Danmark.
 • Vi har holdt Halloween-træning, og i december vil vi holde juleafslutning.

Planer for 2022

I 2022 vil rulletrænerne arbejde med at styrke holdånden indadtil og vores klubidentitet udadtil. Som en del af den indsats, så ønsker vi fremadrettet at bære klubtøj til træning, og når vi repræsenterer klubben ude fx til stævner, Ringstednatten, Børnefestival og andre arrangementer. Vi vil også tilbyde flere fælles ture og arrangementer for medlemmerne fx til skøjtehal. Vi vil også arbejde på at invitere gæstetrænere fx Vigersted Inliners, Næstved rulleskøjtekub/speedskatingklub, Benløse floorball m.m.
 
 
Med venlig hilsen
 
Camilla Brandi Anshøj
 
 
Vandreafdelingen

Vi går hver mandag kl. 16:30 til 17:30
Vi går ca. 1 time – 5 til 6 km
I gennemsnit er vi 12 personer.
 
Under Coronaperioden har vi holdt pause, men er startet op igen, da det blev tilladt at være flere sammen.
Alle medlemmer er mødt frem igen
 
Hilsen Bente Jensen
 
Cykelafdelingens beretning v/cykeludvalgsformand Kurt Greve
 
Cykelsæsonen 2021 startede den 30. marts 2021 uden at vi havde holdt opstartsmøde. Corona forbød os at samles, men heldigvis var der alligevel pænt fremmøde på pladsen. Der var skiltepersoner på pladsen som sørgede for at alle hold holdt sig indenfor rammerne.
 
Corona har givet begrænsninger, men alligevel har sæsonen budt på forskellige cykelløb og ture:
 • Der har været arrangere ture til bl.a. Røsnæs, Sejerø, Amager Trollene, cykelbroer i København.
 • 3 dags tur til Bornholm i april. 17 personer drog afsted på MTB – fed tur og alle havde glædet sig til at komme væk fra Corona. Der var masser af hygge, cykling, fælles spisning og ikke mindst fælles morgenbadning.
 • Der har været optræningstur forud for Århus-København ”Turen De 6 øer” i juni, hvor ca. 10 personer var afsted på racerne.   
 • Der har været holdt sommergrill med pølser den 25. maj, hvor der også var fint fremmøde, og der var gang i grillen.
 • Hver den 1. tirsdag i måneden har der været cafébesøg hos Café Rita i Tinggade, hvilket fortsætter her i vinterhalvåret.
 
 • I marts var det arbejdende RIMO-cykelfolk i sving med at forbedre MTB sporet i Vrangeskov med hjælp fra MTB Benløse. Ligeledes var der mange fra cykelafdelingen som hjalp til da Center of Zealand afholdt maraton.
 • Landevejssæsonen sluttede den sidste tirsdag i september (28/9), og den 4/10 blev der holdt afslutningsaften på Ådalsskolen. Her holdt fysioterapeut Anders Christoffersen fra Ringsted Fysioterapi og Sportsklinik et indlæg om Træning og genoptræning. På mødet blev der valgt 2 nye medlemmer til cykeludvalget - Betina Tue Hansen og Jesper Nordkvist.   
 
 • Vintersæsonen på MTB startede den 10. oktober, og for at tiltrække nye (og unge) medlemmer afholdt vi et MTB-event ved sporet i Vrangskov. Det var en hyggelig og vellykket dag, hvor der var mulighed for at afprøve MTB-tekniktræning eller blot spise en pølse. Lokalsprøjten var til stede som skød fine fotos som blev lagt på Facebook.
 • Cykeludvalget har endnu engang revideret og udsendt en ny version af RIMO Cykeludvalgs folder over aktiviteter.
 
Til slut – stor tak og ros til alle som henover sæsonen har lagt fine beskrivelse og fotos op på RIMO’s Facebook-side.
 
// Kurt Greve, formand for RIMO’s cykeludvalg.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481