Referat af Bestyrelsesmøde d. 7.1.2020

Anette Fog, Dato: 16. januar 2020
Bestyrelsesmøde hos Jytte d. 7. januar 2020.
1.       Valg af referent
2.       Forventninger til 2020 (Benjamin)
3.       Nyt fra afdelingerne
4.       Økonomi
5.       Genralforsamling 2020 (Benjamin)
a.       Valg
b.       Foredragsholder
6.       Hjemmeside, udskrivning af medlemskort (Jytte)
7.       ”Aflønning” af trofaste RIMO-hjælpere (Anette)
8.       Fortsættelse af drøftelse om ønske af specifikt logo til rulleafdelingen. RIMO tøj (Benjamin)
9.       evt.
 
Ad. 1: Valg af referent: Anette
Ad. 2: Forventninger til 2020: Vi tog en drøftelse bordet rundt. Ord som ”fortsætte det gode fællesskab i og på tværs af afdelinger”, ”mere hjemmeside aktivitet”, ”deling af gode idéer og initiativer afdelinger imellem”, ”mere synlighed” er nogle af ønskerne for RIMO 2020.
 
Ad.3: Nyt for afdelingerne:
Cykelafd: Afslutningsmøde med årets foredragsholder var en stor succes. Spændende og inspirerende indlæg. MTB + landevejshold kører vinteren igennem. Forårssæsonen starter marts/april igen.
Rulleafd: Man ruller både hockey, speed, kunst og skate for fuld gas. Mange nye deltagere. Der rulles flere dage pr. uge.
Vandreafd: Vandre hver mandag og hygger sig fortsat meget.
Løbeafd: Julehyggeafslutning med gløgg og æbleskiver med stor tilslutning, Juleløbet havde rekord mange deltagere, nyt Løbeudvalg er etableret, de er aktive og har mange planer for 2020.
Generelt: Hold øje med den nye RIMO hjemmeside (rimo.dk) og kig med på Facebook (RIMO-Ringsted Motionsklub), hvor der vil komme mange spændende aktiviteter i 2020.
 
Ad.4: Økonomi: Jytte gennemgik regnskabet. Husk at få betalt kontigent for 2020. Fortsat kun 200 kr/person eller 250 kr for en hel familien (samme matrikel).
 
Ad.5: Generalforsamling:
·       Drøftelse af forslag til vedtægtsændring vedr. valg til bestyrelsen. Vi fortsætter drøftelsen på næste møde. Benjamin laver forslag.
·       Foredragsholder Aneste Fredskov var en succes. Fuld gas på motivation og humør. Vi går i tænkeboks for næste års taler.
 
Ad.6: Hjemmesiden – medlemskort: Som medlem af RIMO, går man ind under ”min profil”, her findes det elektroniske medlemskort. Her ses også ens status vedr. betaling (√ Aktiv=betalt), hvilket man fx skal bruge ved fremvisning i Fysikken eller andre steder, som giver RIMO rabat. Alternativt aftales med Jytte, hvis man har brug for et fysisk medlemskort.
 
Ad.7: Aflønning af trofaste RIMO-hjælpere: En god drøftelse, rigtig mange gør en kæmpe indsats for RIMO. Man er enige om at give en form for erkendtlighed. Nogle afd. giver allerede til fx holdlere. Vi fortsætter drøftelsen næsten gang, der bliver lavet et udkast til hvem/hvad til næste møde. Benjamin/Anette er tovholdere.
 
Ad.8: Fortsættelse af drøftelse af specifikt logo til rulleafd. / RIMO tøj: En god drøftelse af hvordan man kan løse ønsket om et rullelogo. Per/Benjamin ser på løsninger til næste gang. Desuden en drøftelse af brugen af RIMO logo på div beklædningsgenstande, farver, tasker mm. Vi drøfter videre på næste møde.
 
Ad.9: Evt: Spordag i Vrangeskov d. 25.1, alle brugere opfordres til at møde op til en hyggelig og effektiv dag. Der startes kl. 10, serveres sandwich kl 12 og man slutter omkring kl 15.
 
Nye mødedatoer 2020:
d. 19.3 hos Benjamin – Graversensvej 6.
d. 8. 6 hos Linda – Ørslev Gade 47
d. 27.10 hos Jytte – Hovmarksvej 5
Generalforsamling d. 24.11
 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481