Referat fra løbeudvalg den 7. september 2021

Jytte Haak, Dato: 13. september 2021

Løbeudvalgsmøde den 7. september 2021 kl. 19 til 21
Hos Søren Nielsen

Deltagere: Per Lauritsen, Lisbeth Edske, Eva Jørgensen, Søren Nielsen

Referent: Lisbeth Edske


Dagsorden:

 

 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden

Tak til Søren for at lægge hus til
 

 1. Valg af referent

 

 1. Løbeudvalget efter næste generalforsamling.

  1. Vi er, jævnfør vedtægterne, valgt for 2 år, så perioden "udløber" ved næste generalforsamling

  2. Lisbeth har allerede meddelt, at hun træder ud. Søren måske det samme – fortsætter eventuelt som menigt medlem

Eva og Per fortsætter i løbeudvalget. Vi afventer dato for generalforsamling. Forslag fra løbeudvalget er, at der findes 4 yderligere medlemmer til udvalget, så der er flere at fordele opgaverne på.
 

 1. Plan for efterår og vinter, herunder træningstider

Per har lavet en meningsmåling i gruppen ’RIMO løbeafdeling’ på Facebook vedr. starttidspunkt. Målingen viser, at der er stor tilslutning til at starte kl. 18.00. Vi vender det med holdlederne inden det besluttes endeligt.
 
Efterårets aktiviteter:

 • Center of Zealand
 • DGI Crossløb
 • Juleafslutning med gløgg og æbleskiver
 • Juleløb 26. december
 1. Holdleder-situation, herunder eventuelt holdledermøde

Vi indkalder til holdledermøde den 13. oktober 2021 efter onsdagstræningen. Vi booker ikke lokale, men holder mødet ved bordene inden for i hallen.
 

 1. Nyløber-hold

Vi spørger holdlederne, om de har kendskab til løbere, som kunne tænke sig at stå for nyløbertræningen. Per og Eva vil gerne hjælpe med kort introduktion, hvis der er behov.
 

 1. Juleløb 2021

  1. Status over arbejdsgruppe med videre

Eva taler med Anette Fog om det.
 

 1. Kort status over Center of Zealand Marathon

Planlægning kører som den skal. Pt. Ca. 200 deltagere.
 

 1. Næste møde

Der er ikke aftalt ny dato for møde i løbeudvalget. Vi afventer generalforsamling.
 

 1. Eventuelt

  1.  Workshop om træningsplanlægning

Søren aflyser pga. for få deltagere

 1.  Opråb ved onsdagstræning

Det er på agendaen til holdledermødet. Vi skal aftale hvem som byder velkommen og hvem som informerer om div.

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481