Sådan justerer du dit gear...

Skratter og skramler det fra dit gear bagpå, så kig engang her!

Rigtig god YouTube video på Engelsk, der viser hvordan du justerer bagskifteren på dit Shimano gear:

http://www.youtube.com/watch?v=SkzvfCaIbyQ

Her en Amerikans video fra Shimano hvor gearet XTR justeres. Uanset gear justeres det på samme måde:

http://www.youtube.com/watch?v=Z3bVgP_MNwc

Justering af bagskifter

Oversat fra

http://garynuke.homestead.com/derailleur.html
http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=64

Afmonter gearkablet bagpå så bagskifteren går mod det inderste stop under det mindste kædehjul som på ovenstående tegning.

H-skruen Justering af det højeste gear. Skift til den store klinge foran. Da du har afmonteret kablet, vil skifteren stå på det mindste kædehjul bagpå. Bagskifteren skal nu flugte med det mindste kædehjul (som tegning ovenfor). Hvis det ikke gør, brug H-skruen.

L-skruen Justering af det laveste gear. Skift til den lille klinge foran og det største kædehjul bagpå ved at trykke bagskifteren ind med hånden. Hvis det ikke flugter brug L-skruen.

Monter gearkablet igen. Nu burde du ikke kunne smide kæden når gearet står i yderpositionerne, da H- og L-skruen begrænser bagskifterens vandring. Prøv at dreje rundt på pedalerne mens du skifter frem og tilbage bagpå.

B-skruen Justering af bagskifter vinkel. Skift bagpå til det inderste store kædehjul. Hvis ledehjulet (øverste tegning) går imod kædehjulet så stram B-skruen. Hvis der er et stort gab mellem ledehjulet og kædehjulet, løsn B-skruen. En god indstilling får du sådan: Løsn B-skruen indtil ledehjulet lige rører kædehjulet - stram så B-skruen indtil den ikke gør det mere. Nogen siger der skal være cirka 6 mm luft.

Justering af gearkabel til bagskifter. Efter indstilling af H-,L- og B-skruerne skal kablet justeres. Det er H-skruen der bestemmer bagskifterens inderste position, ikke gearkablets justering. Du justerer kablet bagpå, eller i nogle tilfælde ved gearskiftet på styret. Målet med justeringen af kablet er at finde den mindste spænding af kablet der gør at du får et godt skifte mellem kædehjulene. Justeringen holder længst på denne måde, da wiren altid vil strække sig ved brug og hvis den er meget stram vil den strække sig hurtigere.

Hvis kablet er for stramt "rasler" det når du skifter til en større klinge og det giver et tøvende skifte når du kører den anden vej.

Sådan gør du:

  1. Skift til største klinge foran og mindste bagpå.
  2. Test at kabelspændingen ikke er for stor. Kør rundt med pedalerne og skift en klinge af gangen bagpå. Hvis der skiftes til næste klinge, er kabelspændingen ok.
  3. Hvis bagskifteren ikke skifter et hjul op, er kablet for slapt. Drej justeringsdimsen mod uret for at spænde kablet.
  4. Skift nu til det anden nederste kædehjul. Kør rundt med pedalerne og stram kablet indtil der kommer en raslende lyd. 
  5. Drej 1/4 omgang tilbage og drej rundt på pedalerne. Fortsæt med at dreje tilbage 1/4 omgang af gangen indtil lyden forsvinder.
  6. Skift til næste (større) kædehjul en af gangen og vær opmærksom på raslen, der betyder kablet er for stramt. Drej justeringen 1/4 omgang med uret for at at fjerne støjen. Bemærk: Prøv ikke at skifte til det største bagerste samtidig med den store klinge foran, denne stilling bruges normalt ikke og hvis du justerer i denne stilling kan det påvirke indstillingen af de andre gear.
  7. Skift nu foran til den mindste klinge og check bagpå igen. Hvis det ikke rasler mere, er justeringen i orden.

Det lyder jo nemt, ikke?

Claus Dybdal

Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481