Betaling af kontingent

Ifølge vores vedtægter §8 skal kontingentet være indbetalt i december måned for det følgende år.

Som enkeltmedlem koster det Kr. 200 om året og kr. 250 for hele den hjemmeboende familie. Det koster ikke ekstra at deltage i flere af klubbens afdelinger.

Kontingent indbetales på Reg 1551 Kontonr 7565135. Husk at angive navn, telefonnummer og evt. medlemsnummer.

 

  MobilePay

Du kan betale kontingent via MobilePay til telefon 22 56 64 80. Det er nemt og sikkert - husk at anføre navn og telefonnummer.

MobilePay My Shop

Fra primo 2018 ændres klubbens mobilePay til nr. 80147 - dog gælder det gamle nummer i en overgangsperiode - husk navn og telefonnummer.