2020-01-22 Referat fra cykeludvalg hos Kurt Greve

Jytte Haak, Dato: 26. januar 2020

Cykeludvalg:      
Kurt, Flemming Kristoffersen, Linda, Henriette og Jytte (ref.)
 
Holdkaptajner:
1 og 2 Flemming D og Lene Andersen, 3. Torben Kahr, 4. Peter R, 5. Susanne, 6 Hanne Holm, 7. Kirsten Helbirk, 8. Hans Ove, + Tove, 9 Inge Lise,
 
Afbud fra:                           Linda, Tove, Kirsten, Inge-Lise, Flemming Kristoffersen
 
 
Dagsorden:
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra mødet 4. september 2019
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering, ønsker og ideer fra de forskellige hold v/ holdkaptajner, herunder nye tiltag og ideer for forår/sommersæson 2020
4. Orientering fra bestyrelsen m.fl., herunder klubtøj, kontingent og økonomi, hjemmeside (Jytte)
5. Cykelopstartsmøde mandag den 23. marts 2020 på Ådalsskolen og 1. cykel-tirsdag den 31. marts 2020 – hvad skal aftenen indeholde? Valg til cykeludvalg: på valg er Linda Broen og Jytte Haak
6. MTB-sæsonen
7. Sporarbejde Vrangeskov lørdag den 25. januar
8. Klubaftener – MTB kursus - Mekanikeraften – Garmin kursus
9. Klubtur til Hedeland den 22. marts
10. Øvrige turer??
11. Næste og kommende møder
12. Evt.
Indlæg fra Linda
Indlæg fra Flemming Dreesen – cykelløb ved Tyvelse
Indlæg fra Kurt - Hallandsåsen
Ny administrator for FB-gruppe - Betina
 
 
Ad 1
                            Ingen kommentarer til referat fra den 4. september 2019
 
Ad 2                    Ok med dagsorden
 
Ad 3
Hold 1 + 2: kaptajner Flemming D. og Lene Andersen mangler deltagere på holdet.
Uge 17 tager en del til Mallorca på træningslejr.
Påtænker træningstur til Sverige med udgangspunkt fra Flemmings hus
Uge 26 – cykeltræning på Korsika
Ellers sædvanlig træning fra pladsen
 
Hold 3: Torben Kahr – almindelig træning fra pladsen på Rugvænget
Hold 4: Peter Richard – almindelig træning fra Rugvænget + Bornholm Rundt i august
Hold 5: Susanne Hansen – almindelig træning fra Rugvænget
Hold 6: Hanne Holm – almindelig træning fra Rugvænget
Hold 7: Kirsten Helbirk – almindelig træning, vil gerne have en medkaptajn
Hold 8: Hans Ove og Tove Andersen – almindelig træning fra Rugvænget
Overvejer træningstur – lang en dagstur + 3 dages tur med overnatning, evt. ”de 4 færger”
Hold 9: Inge-Lise – almindelig træning fra Rugvænget
 
Ad 4
Jytte berettede fra bestyrelsen omkring nye bestyrelsesmedlemmer
Klubtøj kan købes hjem, hvis der er bestilling og forudbetaling af 10 stk.
Betaling af kontingent – status er at 53% har betalt – mangler en hel del cyklister – økonomien i klubben er fin.
Hjemmesiden er opdateret med skemaer til kørselsstatistik for 2020
Jytte beskriver hvordan man kan hente betalingsbevis på hjemmesiden, under egen konto
 
Ad 5
Forventer opstartsmøde på Ådalsskolen den 23. marts 2020 kl. 18
Jytte har sendt mail til Henrik Nielsen om lån af salen.
Jytte udarbejder oplæg til hjemmesiden omkring opstartsmødet.
Pressemeddelelse udfærdiges til lokalpressen 1 til 2 uger før mødet
Vi starter med pølser og brød + øl eller sodavand
Senere kaffe og småkager
I pausen sælges klubtøj – bestillinger modtages.
Vi skal diskutere om vi skal have et nyt introduktionshold – beskrives i pressemeddelelsen
Skal vi have et nyt startsted? – Torvet? – kræver tilladelse fra Vej og Park
Inviterer MTB Benløse til vores møde – hvis nogen af deres medlemmer er interesserede i at køre på racercykel i sommerperioden
 
Ad 6
Beretning fra MTB-vintersæson + takke holdlederne herfra
Fortsættes træning på MTB i sommerperioden?
Torben planlægger MTB tur til Tisvilde Hegn
 
Ad 7
Foreløbig er der tilmeldt 10 til spordagen i Vrangeskov på lørdag den 25. januar.
 
Ad 8
Klubaftener:
MTB-kursus for let øvede – afholdt med 12 til 14 deltagere
Mekanikeraftener pågår med omkring 16 deltagere
Garmin-kurser kommer i februar + marts
 
Ad 9
Kurt Greve planlægger klubtur til Hedeland den 22. marts – Kurt lægger opslag på hjemmesiden
 
Ad 10
Kurt Greve planlægger klubtur til Hallandsåsen med overnatning på Vandrehjem 28. til 29. marts 2020 – Kurt lægger opslag på hjemmesiden.
 
Ad 11
Næste cykeludvalgsmøder:
4. maj 2020 kl. 19 hos Henriette, Høm Møllevej 20, Ringsted
26. august 2020 kl. 19 hos Flemming Dreesen, Vermehrensvej 12, Ringsted
 
Ad 12
Indlæg fra Linda diskuteret og indarbejdes
 
Indlæg fra Flemming D. cykelløb ved Tyvelse
Dette lægges på dagen for klubbens grill-aften med start og mål på trekanten ved Tyvelse Kirke den 16. juni 2020 med start kl. 18:15 – Flemming søger om tilladelse hos Næstved kommune.
Ruten er 7,12 km pr. rundstrækningen og kunne også passe fint til løbeafdelingen – hvis de har lyst til at deltage – Hvem tager grill-tjansen?
 
Ny administrator for FB-rimo blev drøftet – en person efterlyses på Opstartsmødet.
 
 
Referent
Jytte Haak

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481