Cykling i skoven

Cykling i skoven

I skovene må du cykle på stier og veje, i private skove dog kun fra kl. 6 til solnedgang. Dermed må du f.eks. ikke cykle i skovbunden og ned af klitterne eller på stendiger. Cykling på disse steder ødelægger nemlig skoven og dens fortidsminder. Reglerne for cykling i skovene er bestemt i Naturbeskyttelsesloven.

Ifølge Færdselsloven skal hastigheden afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det stiller særlige krav i skoven, hvor udsynet ofte er ringe og underlaget løst og glat. Den almindelige højrevigepligt gælder også ved kørsel i skoven.

Mountainbike i Bidstrup Skovene ved Avnstrup Asylcenter
Ruten er 9½ km lang og markeret med hvide pletter på træerne samt piktogrammer på røde pæle. Der køres i skovbunden, så der kan være sten, grene, mm. I perioder med meget regn kan ruten være blød. Ruten krydser andre veje og stier flere steder, og her skal du være ekstra forsigtig.
Strækningen nord for Savværksvej er meget krævende. Du kan undgå dette ved at køre 100 m til venstre ad Savværksvej.
Ligeledes er strækningen syd for Vestre Sanatorievej meget krævende. Denne del undgår du ved at køre 500 m
til venstre ad Vestre Sanatorievej til du møder ruten igen lige uden for skovkanten ved Avnstrup.
Vælger du disse strækninger fra, har du en tur på 5½ km, som stadig byder på mange udfordringer.

Du kan downloade en brochure om MTB ruten her

Gode råd og sikkerhed, når du cykler på mountainbike.

 1. Brug altid hjelm - også gerne gerne briller og handsker.
 2. Være hele tiden koncentreret - et øjebliks uopmærksomhed kan bringe dig selv og andre i fare.
 3. Hold afstand - hold mindst 6 cykellængders afstand til den forankørende, særligt når vi kører på smalle spor og nedad.
 4. Cykel sammen med andre og husk mobilen - hvis uheldet er ude er du ikke alene.
 5. Husk ekstra slange/pumpe, universalværktøj med kædeadskiller, ekstra samleled til kæde og undersøg ruten - tag bestik af stejle nedkørsler og teknisk krævende udfordringer, kig dem an.
 6. Hold din MTB i god stand - kontroller bremser ofte og efterspænd skruer, MTB-kørsel er hårdt ved udstyret.
 7. Sæt farten ned, når du møder andre - smil hils og vis hensyn, det er god stil og giver et godt image.
 8. Skræm ikke dyr og pas på træer og planter.
 9. Kør aldrig i skovbunden udenfor allerede etablerede stier og spor - brug skovvejene og off. MTB-spor, lav ikke dit eget.
 10. Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, stendiger og dyreveksler.
 11. Smid ikke dit affald i skoven - papir fra energibarer og cykelslanger var der plads til på vej ud, så er der det også hjem.
 12. Færdelsloven gælder også i naturen - afpas hastighed efter forholdene, højrevigepligt, vis hensyn, når du overhaler, sig til i god tid "bagfra" og brug evt. ringeklokken. 

  Jan. 2013 Torben Kahr Hansen

Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481