Generalforsamling 14-11-2019 referater

Jytte Haak, Dato: 18. december 2019

Generalforsamling i RIMO

Mødet blev indledt med et foredrag af Aneste Fredskov, der fortalte om "Motivation og inspiration" - et meget fint arrangement.

Herefter blev generalforsamlingen afholdt i henhold til vedtægterne.

Læs beretninger fra de enkelte afdelinger herunder.

På valg var følgende:

Kasser Jytte Haak - genvalgt

Bestyrelsesmedlem Marianne Nielsen - genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jens K. Larsen - ønskede ikke genvalg - i stedet for valgtes Eva Jørgensen

Næstformand Kim Lock-Lorentzen - ønskede ikke genvalg - i stedet for valgtes Linda Broen

Som suppleanter valgtes:
Palle Gustafsen
Per Horney Nielsen

Beretning fra Løbeudvalget

 

Løbeudvalget er nystartet, hvor vi netop har haft vores første møde.
Fokus for den kommende tid bliver maskinrummet i løbeafdelingen, det vil sige på, hvordan holdene fungerer, samarbejdet med holdlederne, der alle gør et stort arbejde, fællesskabet mellem løberne og hvordan vi får fastholdt de mange nyløbere.
 
Vi vil også sørge for at få implementeret vores samarbejdsaftale med Fysikken om styrketræning- og spinninghold og vejedage.
 
Endelig vil vi lave en årskalender for aktiviteter i løbeafdelingen - løb, fællestræning, møder, arrangementer med videre.
 
Det er planerne på den korte bane, og dér, vi prioriterer indsatsen og vores tid.
 
Både i løbeudvalget og hos holdlederne og løberne er der et stort engagement, og vi ser virkelig frem til samarbejdet om at skabe en god løbeklub, hvor folk vil føle sig velkomne og mærke løbeglæde.
 
Mvh.
 
Søren
 

 
 
 

Cykelafdelingens beretning v/cykeludvalgsformand Kurt Greve

 
 • Cykelsæsonen 2019 startede med opstartsmøde onsdag den 27. marts 2019. Aftenen bød på quiz/Kahoot og pølser og general information om den kommende sæson. Betina Tue Hansen takkede af som cykeludvalgsformand og Jim Sørensen takkede ligeledes af som menigt medlem.

 • Det nye cykeludvalg har konstituerede sig med Kurt Greve som formand, Jytte Haak som kasserer/sekretær desuden Flemming Hansen Kristoffersen, Linda Broen og Henriette Steinmetz.

 • Første aften på racerne var tirsdag den 2. april. Vejret var ikke det bedste, men der var højt humør.  

 • Sæsonen har budt på forskellige løb og ture:

 • I uge 16 drog ca. 20 friske RIMO racere afsted til Mallorca. 

 • Sankt Hans aften var 12 MTB’er afsted til Hærvejsløbet – 3 MTB’er kørte 60 km mens 9 MTB’er kørte 110 km

 • Uge 28 var 8 personer på RIMO-tur til hærvejen i 7 dage med en distance på 700 km

 • Weekendtur til Bornholm i august med en ”smuttur” øen rundt på 110 km

 • Medieløbet/Næstved Rundt blev gennemført i silende regn i september

 • De 4 færger

 • De 6 Glemte Kæmper på Vestegnen

 • MTB Hedeland/Roskilde

 • 1 uge i Alsace

 • Ferieture rundt i Europa.

 
Det har været en mægtig fin cykelsommer med skønt vejr og sommergrill. Hver den 1. tirsdag i måneden har der været cafébesøg på Big Chef i Tinggade, hvilket fortsætter her i vinterhalvåret.
 
Henover sommeren var det arbejdende RIMO folk i sving med at rydde MTB sporet i Vrangeskov med hjælp fra MTB Benløse.
 

Samlet kilometeroversigt for RIMO racer sommersæson, 2019

Hold 1 + 2

16.956

Hold 3

16.625

Hold 4

14.006

Hold 5

14.375

Hold 6

11.485

Hold 7

5.667

Hold 8

4.204

Hold 9

2.401

Sum

85.719

 

 • Landevejssæsonen sluttede på cyklerne den sidste tirsdag i september (24/9), og den 7/10 blev der holdt afslutningsaften på Ådalsskolen. Her holdt Ninna Lihn et sublimt foredrag om hendes cykeltur fra Beijing til Danmark – en tur på i alt 17.000 km. Aftenen bød desuden på formandens beretning samt præsentation af et nyt initiativ i form af en RIMO folder med en oversigt over vintersæsonens aktiviteter og cykelløb.

 
Til slut – stor tak og ros til alle som henover sæsonen har lagt fine beskrivelse og fotos op på RIMO’s Facebook-side.
 
 
/Kurt Greve, formand for RIMO’s cykeludvalg
 
 
 
 

 

Rulleafdelingens beretning 2019.

 

I det forløbne år har vi haft en fin tilslutning til vores indendørs rulletræning. Vi har haft tre træningstider i Ahornhallen, tirsdag aften kl. 21 , onsdag eftermiddag fra kl. 16:30 – 18:30 samt lørdag mellem 8:30 og 10:30. Den sene tirsdagstid for voksne var et populært tilbud, og vi havde stor tilgang af voksne deltagere. Vores onsdagstid var også attraktiv, og der var mange nye deltagende børn og forældre. I løbet af foråret har vi haft tilgang af flere voksne, der i dag bidrager med aktiv deltagelse som frivillige i vores ugentlige træningsaftner. Der er forskellige interesser, nogle ønsker at køre på ramper, nogle kører trick med kegler, andre ønsker at køre speedskating/motionsrul og ikke mindst er der stor interesse for at spille rullehockey.
 
Som det har været tilfælde de fleste år, er udendørssæsonen knap så attraktivt. Aktiviteterne falder typisk hen over sommeren, for til at nærme sig nulpunktet frem til indendørs sæsonstart. Der er udfordringer omkring udendørs træningsfaciliteter, vi træner på outletcentrets p-plads, hvilket ikke er optimalt og vel også en af forklaringerne på den manglende faldende tilslutning.
 
I efteråret har vi fået nye træningstider. Vi har beholdt vores tirsdags- og onsdagstid, men mistet vores lørdagstid. Til gengæld har vi fået en time torsdag aften kl. 19:30-20:30 hvor vi udelukkende spiller rullehockey. Efter en stor indsats fra en af vores frivillige, Kim Jørgensen, har vi i stedet for lørdagstiden fået en søndagstid kl. 10:30-13:00. Og dette er bestemt en stor succes. Deltagertallet onsdag og søndag er begge dag på omkring 20-35 børn og voksne. Torsdag har vi også stor tilslutning, mellem 15 og 25 deltagere. Vores sene tirsdagstid er lige i øjeblikket kun med en 6 – 10 deltagere. 
Vi har nedsat et rulleudvalg her i efteråret og vi er i gang med at arbejde med strukturen omkring træningen, da der er mange interesser der skal tilfredsstilles i løbet af ugen.
Vi har desuden fået bestyrelsens opbakning til indkøb af nyt udstyr til brug for træningen.
Også her har Kim ydet en kæmpe indsats, og stået for oprydning og organisering af vore skøjter og træningsudstyr i skabene i hallen.
Ud over en stor tak til Kim for hans store indsats, skal der naturligvis også rettes en stor tak til Victoria og Malthe, som gennem de sidste par år har ydet en stor indsats omkring træningen. Victoria er i øjeblikket ude at rejse og er ikke i øjeblikket med i rulleafdelingen, men Malthe er stadig en aktiv del af rulleafdelingen og en yderst populær træner omkring vores ugentlige aktiviteter.
 
Vores nye rulleudvalg består ud over undertegnede af:
 
Kim Jørgensen                  mail@digitek.dk                                     tlf. 5050 5151
Malthe Bruun                    malthesb@gmail.com                             tlf. 4248 9977
Gert Vitus Jensen               gert.gide@gmail.com                             tlf. 2585 3969
Camilla Brandi Anshøj     camillabrandi@hotmail.com                 tlf. 6177 2422
Ingrid Berner Larsen       ingridbernerlarsen@yahoo.dk             tlf. 6180 1894
 
 
På Rulleafdelingens vegne
 
Per Horney Nielsen          perhni@gmail.com                                 tlf. 5250 3773

 

Vandreafdelingen…

 

Der er i dette år fra sidste generalforsamling, gået de fleste mandag, det skal virkelig vælte ned i tykke stænger før der ikke mødes op på pladsen ved hallerne…
Der mødes kl. 16:30
Der er kommet et par nye medlemmer i år, så der er mellem 10 til 15 personer pr. gang.
Der skiftes til at lave tur på ca. 5 – 6 km. Varvighed af ca. 1 time tid.
 
Der afholdes som regel 2 – 4 arrangementer
Grill i Kærehaveskoven                       (fast arrangement)
Gløgg med æbleskiver                      (fast arrangement)
Fælles tur, hvor vi går i længer tid og flere km, som regel i Weekend, til omegnene skove og søer…   (Når nogle har nogle forslag)...
Da Bente Jensen (mobil 61383559) er meget stabil, kan det med fordel henvise til hende, hvis der er nogen spørgsmål…
 
Hanne Holm
2019-11-14

 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481