RIMO Tilskud

Du kan som medlem af RIMO ansøge bestyrelsen om tilskud og hjælp til at deltage i eller afholde et sportsligt arrangement eller klubaften. Herunder et par eksempler på hvad vi giver tilskud til. Ansøgning sendes til formand@rimo.dk og vil blive behandlet på det næste bestyrelsesmøde.

Tilskud til sportslige arrangementer

RIMO's bestyrelse kan ansøges om tilskud til deltagelse i sportslige arrangementer. Kun medlemmer af RIMO, der bærer RIMO tøj under arrangementet er tilskudsberettiget.

Der gives max 10% af de samlede udgifter og max 200 kr pr person. Tilskud udbetales efter afholdelse af arrangementet mod indsendelse af deltagerliste.

Ansøgning til bestyrelsen skal indeholde budget for arrangementet og deltagerliste. Ansøgning skal indsendes i god tid og vil blive behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Tilskud til Klubaftener  

Har du en god ide til en klubaften, så er det hjælp at hente 

  1. En klubaften skal så vidt mulig være omkostningsfri for RIMO. Hvis der fx tilbydes drikkevarer eller andet , betaler deltagerne selv.
  2. En klubaften er primært for RIMOer, men hvis arrangøerne syntes det, kan ikke-RIMO’er deltage mod et mindre beløb.
  3. Bestyrelsen vil være behjælpelig med at finde et egnet lokale. Gratis kommunale lokaler foretrækkes.
  4. Hvis der ønskes tilskud eller underskudsdækning, skal bestyrelsen ansøges - husk at vedlægge budget. Bestyrelsen vil lægge vægt på bredden og det relevante for RIMO’s medlemmer.
  5. Arrangørerne skal annoncere i god tid på RIMO’s hjemmeside
Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481